Informații importante | Важная информация
Transportul de mărfuri - Servicii

  Transportul pe cale  ferată este cea mai bună variantă de transport a încărcăturilor de masă la distanțe mari.  Mijloacele de transport  feroviar se adaptează fără dificultăți la transportul  mărfurilor cu diferite gabarite, greutăți și alte caracteristici.

   

  Principalele avantaje ale transporturilor feroviare:

  Vagonul de marfă este considerat a fi campion în ceea ce privește capacitatea de încărcare. Transportul feroviar permite realizarea transportului de mărfuri agabaritice cu greutatea de până la 60 tone. Garnitura unui tren  transportă încărcături cu greutatea de aproximativ 500 tone, pe când un autocamion poate asigura transportul  de mărfuri cu o greutate de maximum 20 tone. Transportul cărbunelui, minereului, materialelor de construcție, cimentului, produselor petroliere, a cerealelor, metalului – ține exclusiv de prerogativa căilor ferate.

  La transportarea încărcăturilor în vagoane de marfă sigilate este asigurată integritatea și securitatea acestora. Datele statistice a efracțiilor și a deteriorărilor produse în transportul feroviar sunt  de căteva ori  mai mici comparativ cu cele din transportul auto.

  Numărul de accidente produse în transportul feroviar este mult mai mic decât cel din transportul auto.

  Trenurile de marfă sunt adaptate pentru realizarea  transportului unei largi varietăți de mărfuri.

  Unul dintre cele mai importante avantaje ale transportului feroviar  este eficiența economică. Transportul de mărfuri pe calea ferată în majoritatea cazurilor este mai ieftin decât cel realizat cu transportul auto.

  Independența față de condițiile meteorologoce – este un avantaj absolut indiscutabil al transportului feroviar, care permite garantarea livrării în termen a mărfurilor.

  Posibilitatea de a crea legături directe între întreprinderile extractive mari și cele industriale pe liniile ferate de acces.

   

  Tipurile de mărfuri, susceptibile pentru a fi transportate pe calea ferată.

   

  Traficul feroviar de mărfuri cuprinde practic orice tip de încărcături. Să examinăm tipurile și specificul mărfurilor transportate.

   

  Încărcături în vrac – marfă compusă dintr-un număr mare de bucăți, granule, particule omogene. Se caracterizează prin friabilitate, care condiționează cerințele de etanșeitate a vasului întru prevenirea risipirii încărcăturii. Cel mai răspândit tip de aceste încărcături sunt cerealele, care se transportă în vagoane specializate.

   

  Încărcături de-a valma – mărfurile care nu au proprietăți de friabilitate și nu sunt omogene în compoziția fracțională. Aceasta oferă posibilitatea transportului acestor mărfuri fără ambalaj, fără a număra coletele sau bucățile în vagoane întregi. La încărcăturile de-a valma se referă: lemnul, cărbunele, minereul, cărămida.

   

  Încărcături lichide – mărfurile lichide, transportate în cisterne, tanc-containere, vagoane de tip buncăr. Acestea diferă în funcție de expresivitatea proprietăților de bază: vascozitatea, solidificarea la răcire, inflamabilitatea, agresivitatea față de metal etc. Solidificarea atrage după sine necesitatea de a încălzi unele tipuri de mărfuri lichide înainte de turnare și scurgere.

   

  Încărcături periculoase – substanțe și materiale, care pot dăuna mediului, provoca explozii, incendii și deteriorarea mijloacelor de transport, a clădirilor și construcțiilor, precum și moartea oamenilor și a animalelor. La încărcăturile foarte periculoase este atribuit  combustibilul nuclear utilizat (CNU) de centralele atomice. Vagoanele pentru transportul combustibilului nuclear utilizat se deosebesc prin rezistență extremă, suportare a presiunii care poate apărea în cele mai grave catastrofe feroviare.

  Încărcături ușor inflamabile – vată de bumbac,cenușă, sulf, fân și altele – tot ce arde ușor. Toate acestea necesită respectarea strictă a normelor securității antiincendiare. Se interzice transportul acestui tip de mărfuri în vagoane și containere  fără etanșare. Cu o atenție deosebită sunt pregătite vagoanele pentru realizarea transportului fibrei de bumbac, a vatei de bumbac, îmbrăcămintei și a articolelor textile.

  Încărcături supuse înghețului – mărfurile (minereu, cărbune, cocs, nisip, flux calcaros etc.) bucățile separate ale cărora la temperaturi scăzute se congelează lipindu-se între ele, de podeaua și pereții vagonului. Pentru a preveni congelarea și a simplifica descărcarea la aceste mărfuri sunt adăugate uneori substanțe, care absoarbă umezeala(spre exemplu, var nestins), precum și substanțe, care în combinare cu apa formează soluții cu o temperatura de îngheț scăzută (sare de bucătărie, clorură de calciu). Cărbunele înghețat prezintă o problemă pentru centralele termice, la care descărcarea vagoanelor în perioada de iarnă necesită consumuri mari de muncă.

  Încărcături supragrele – mărfurile, greutatea cărora depășește mărimile, admise de Condițiile Tehnice de încărcare și fixare a mărfurilor. Transportul încărcăturilor supragrele se efectuează, în special, cu utilizarea transportoarelor. Transportorul reprezintă un tip de material rulant cu o capacitate de transport de până la 500 tone. Transportoarele fac parte din parcul special al mijloacelor de transport.

  Încărcături perisabile – mărfurile, care în procesul transportării trebuie să fie protejate de influența temperaturilor înalte sau scăzute, a luminii și necesită o deservire specială în parcurs (răcire, încălzire, ventilare). Ambalajul utilizat pentru transportul acestor mărfuri (butoaie, bidoane, lăzi) trebuie să fie curat, în stare tehnică bună și să asigure integritatea mărfurilor. Pentru mărfurile,care necesită circulația permanentă a aerului, ambalajul trebuie  să conțină interstiții, iar pentru produsele congelate –să fie compact. Fiecare colet cu marfă trebuie să fie marcat.

   

   

   

  Tipurile de vagoane, utilizate pentru transporturile feroviare de mărfuri.

  - acoperite

  acoperit
  - descoperite

  descoperit (2)

  -platformă

   

   

  - specializat

  cerealier

  hoper

  -cisternă

  cistern

   

   

  -izotermice  -transportoare

   

   

  În vagoane acoperite se transportă, de obicei, mărfurile de uz gospodărec, mijloacele tehnice de uz casnic, mobila, cerealele, îmbrăcămintea și alte mărfuri. Acestea le protejează de vătămări atmosferice și mecanice. Vagoanele acoperite sunt dotate cu trape speciale sau cu uși metalice, amplasate în partea inferioară. Aceste dispozitive permit simplificarea procesului de încărcare și descărcare a mărfii.

   

  Vagoanele acoperite se subîmpart în vagoane speciale (destinate pentru transportul de animale, păsări, producție din hârtie, autovehicule, etc.) și universale, utilizate pentru transportul de cereale și a mărfurilor la bucată.

   

  Vagoanele izoterme sunt considerate ca o varietate a vagoanelor acoperite. Acestea sunt echipate astfel, încât să asigure condițiile necesare pentru transportul de produse cu termenul de păstrare limitat: fructe, carne, pește etc.

   

  Vagoanele refrigerente se referă la  categoria vagoanelor izoterme, sunt dotate cu echipament frigorific și instalații electrice de forță, dectinate pentru răcire sau încălzire. În plus, aceste vagoane sunt echipate cu dispozitive spec iale pentru ventilarea aerului.

   

  Pentru realizarea transportului de mărfuri pe cale ferată sunt utilizate și vagoane-răcitoare (frigorifere) cu răcire cu gheață și sare.

   

  Transportul autovehiculelor, echipamentelor, tehnicii agricole, a mărfurilor în vrac și de-a valma se efectuează cu utilizarea vagoanelor-platformă. Întrucât aceste tipuri de mărfuri nu necesită protecție contra efectelor atmosferice, transportul lor se efectuează în vagoane de marfă descoperite cu pereți, dar fără acoperiș.

   

  Vagoanele fără acoperiș simplifică esențial lucrările de încărcare-descărcare, deoarece fac posibilă utilizarea dispozitivelor de basculare a vagoanelor.

   

  Pentru transportul de mărfuri în vrac sunt utilizate vagoane descoperite cu cutie complet metalică. În afară de acestea, se utilizează vagoane de marfă autodescărcătoare. Cutia acestor vagoane are forma unei pâlnii, în partea inferioară a căreia sunt amplasate trape (în limba engleză – «hoppere»).

   

  Transportul încărcăturilor agabaritice, al construcțiilor metalice, echipamentelor speciale și al containerelor este realizat cu utilizarea vagoanelor-platformă. Construcția platformei universale permite transportul a circa 71 tone de marfă. Pe lângă acestea sunt utilizate platforme-fiting cu opritoare speciale, predestinate pentru fixarea containerelor de mare tonaj.

   

  Transportor – vagon de marfă special, destinat pentru transportul încărcăturilor de mare gabarit și celor supragrele.

  Încărcăturile lichide sunt transportate în cisterne – capacități cilindrice. La mărfurile lichide se referă acizii, produsele petroliere, uleiurile, etc. Există o divizare în cisterne cu destinație specială și generală. Spre exemplu, pentru transportarea laptelui se utilizează vagoane-cisterne din oțel inoxidabil cu un strat termoizolant.

   

  Contactează-ne!