Informații importante | Важная информация
Transportul de mărfuri - Exemple de aplicații
  

   Organizarea transportului de mărfuri pe Calea Ferată din Moldova în trafic local

  Telefon: 022-83-44-84, 022-83-28-78

  Fax: 022-83-28-78 email: comercial@railway.md

  MD-2012 or. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab48 bir.14

   

  Transportul de mărfuri pe Calea ferată din Moldova se face în baza contractului de transport încheiat între Î.S.” Calea Ferată din Moldova ”(CFM) și agentul economic.

   

  Pentru încheierea contractului de transport se vor parcurge următorii pași:

  1.  Depunerea Actelor necesare la sediul Administrației CFM (bir 14, 022-83-44-84)

  ·      Cerere pe numele Directorului General CFM în care se va solicita încheierea contractului de prestări servicii. În cerere se va indica marfa care urmează să fie transportată,
  staţiile sau punctele de încărcare şi descărcare a mărfii, rechizitele bancare ale agentului economic. (Secretariat, biroul 4 Administrația CFM);  (anexa 1);

  ·      Cerere de atribuire a codului feroviar; (anexa 2);

  ·      Cerere de desfăşurare a testării pentru încărcarea/descărcarea vagoanelor; (anexa 3);

  ·      Ordin de delegare a unei persoane de la întreprindere pentru a trece testarea; (anexa 4);

  ·      Achitarea taxei de atribuire a codului feroviar–391,2 lei (cash sau trasfer cu atașarea contului de plată),

  ·      Copia certificatului de Înregistrare;

  ·      Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

  ·      Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;

  ·      Copia Statului Întreprinderii;

  ·      Copia buletinului directorului;

  *Copiile documentelor vor fi autentificate prin ștampila firmei.

  2.  Atribuirea Codului Feroviar

         Atribuirea codului feroviar alcătuit din patru cifre, se eliberează de către administrația CFM, Tel: (022) 83-49-93.

         Codul feroviar este valabil 12 luni, în cazul în care codul feroviar nu este reînoit în acest termen, automat este lichidat (prelungirea în termen a codului feroviar este gratuită).

  3.  Contract privind organizarea transporturilor de mărfuri pe Calea Ferată din Moldova

  Încheierea contractului se face în administrația CFM, biroul 14, Tel: (022) 83- 44-84, (022) 83- 28-78, (022) 83- 28-50;

  Semnarea contractului se realizează de către Director, în cazul în care este delegată o altă persoană, aceasta va prezenta procura ce atestă dreptul de semnare și actul de identitate.

  4.  Instruirea privind procesul de încărcare, descărcare şi manevrare a vagoanelor. (Administrația Căii Ferate, Bir.22 și stațiile CFM, prețul testării 758.4 lei )

  Testarea privind procesul de încărcare, descărcare şi manevrare a vagoanelor se face de către persoana delegata de agentul economic, o dată la fiecare 2 ani.

   

  Pentru Organizarea transporturilor de mărfuri pe Calea Ferată din Moldova în Trafic Internațional accesați http://tracer.railway.md/tarif/ro/expeditor.htm

   

  Contactează-ne!