ANTICORUPȚIE          
Informații importante | Важная информация
Companie - Structura organizatorică - Aparatul de conducere
  1. Consiliul Administrativ
  2. Administratia Căii Ferate
  3. Consiliul tehnic
  4. Aparatul de conducere

 

Aparatul de conducere:

 

SERVICIUL SECRETARIAT  ŞI RELAŢII PUBLICE

Nadejda Melentii

secrn@railway.md

(022 83) 44-08

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE

Vitalie Manole

vitalie.manole@railway.md

(022 83) 48-25

 

REDACŢIA  ZIARULUI  "FEROVIARUL MOLDOVEI"

Irina Kraevskaia

(022 83) 25-85

 

SERVICIUL JURIDIC

(022 83) 37-42

 

DIRECTIA STRATEGII SI RELATII INTERNAŢIONALE

Iulian Gangan

iulian.gangan@railway.md

(022 83) 22-06

 

SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROTOCOL

Valerii Constantinov

valerii.constantinov@railway.md

(022 83) 4682 

 

SERVICIUL STRATEGII ŞI INVESTIŢII

Elena Balan

elena.balan@railway.md

(022 83) 45-50

 

SERVICIUL DE SIGURANŢĂ A CIRCULAŢIEI ŞI LICHIDARE AVERIE

Victor Sofiiskii

victor.sofiiskii@railway.md

(022 83) 44-20

 

SERVICIUL PROTECŢIEI ŞI PREVENIRE

Ştefan Buga

stefan.buga@railway.md

(022 83) 46-73

 

SERVICIUL AUDIT INTERN

(022 83) 27-00

 

SECŢIA REGIM

Victor Sorocean

nto@railway.md

(022 83) 44-11

 

SERVICIUL ENERGIE ELECTRICĂ

Dumitru Moţoc

dumitru.motoc@railway.md

(022 83) 44-81

 

SERVICIUL SEMNALIZARE ŞI TELECOMUNICAŢII

Alexei Bojenco

alexei.bojenco@railway.md

(022 83) 46-00

 

SERVICIUL ÎNTREŢINERE LINII, LUCRĂRI DE ARTĂ ŞI EDIFICII

Petru Saracuţa

petru.saracuta@railway.md

(022 83) 45-25

 

SERVICIUL MIŞCARE

Igor Munteanu

igor.munteanu@railway.md

(022 83) 44-05

 

SERVICIUL TRANSPORT MARFĂ

Igor Pleşacov

Igor.plesacov@railway.md

(022 83) 46-10

 

SERVICIUL TRANSPORT CĂLĂTORI

Constantin Pavlov

lz@railway.md

(022 83) 46-36

 

SERVICIUL COMERCIAL

Pleşca Marcela

marcela.plesca@railway.md

(022 83) 28-78

 

SERVICIUL FINANCIAR

Sajin Larisa

nfn@railway.md

(022 83) 47-08

 

SERVICIUL MANAGEMENT EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Sergiu Robu

rs@railway.md

(022 83) 49-22

 

SERVICIUL ECONOMIC

Veaceslav Pîrlog

veaceslav.pirlog@railway.md

(022 83) 46-78

 

SERVICIUL STATISTIC

Ghennadi Chiriliuc

ghennadi.chiriliuc@railway.md

(022 83) 47-11

 

SERVICIUL GOSPODĂRIE LOCOMOTIVE

(022 83) 45-02

 

SERVICIUL GOSPODĂRIE VAGOANE

Victor Gutovski

vgi@railway.md

(022 83) 45-16

 

SERVICIUL DE ENGINEERING ŞI EFICIENTĂ ENERGETICĂ

Marina Cneazeva

mak@railway.md

(022 83) 49-00

 

SERVICIUL SECURITATE INTERNĂ

Aurel Berdilo

(022 83) 44-09

 

SERVICIUL REVIZII ŞI CONTROL

Vladimir Chiciuc

kro1@railway.md

(022 83) 47-46

 

DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ

Vasile Filip

vasile.filip@railway.md

(022 83) 45-28

 

SECŢIA ADMINISTRATIVĂ

Serghei Gorincioi

na@railway.md

(022 83) 47-19

Contactează-ne!