ANTICORUPȚIE          
Informații importante | Важная информация
Companie - Structura organizatorică
  1. Consiliul Administrativ
  2. Administratia Căii Ferate
  3. Consiliul tehnic
  4. Aparatul de conducere


 

Consiliul Administrativ:

 

Președinte:

Dragoman Sergiu, șef Direcție management instituțional, Agenția Propriețății Publice

Membrii:

Codreanu Vasile, consultant principal, Serviciul transport feroviar, Ministerul Economiei și Infrastructurii

Cristal Felicia, șef adjunct, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice

Chicu Sergiu, șef adjunct, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice

Coguteac Anatolie, consultant principal, Direcția securitate economică și gestiunea riscurilor, Agenția Proprietății Publice

Iaconi Liliana, șef Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

Zaporojan Ion, membru al colectivului de muncă al CFM

 

 

 

 

 

Contactează-ne!