19 iunie 2007
Declaraţia administraţiei ÎS "Calea Ferată din Moldova"

Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" nu preconizează să majoreze tarifele la traficul de încărcături pentru export şi import.

În legătură cu vehicularea zvonurilor despre majorarea din 1 iulie 2007 a tarifelor pentru traficul feroviuar de încărcături pentru export şi import, administraţia ÎS "Calea Ferată din Moldova" declară că nu preconizează să majoreze tarifele la acest capitol nici din 1 iulie, nici în timpul apropiat. Mai mult decît atît, chestiunea cu privire la stabilirea tarifelor pentru transportul pe calea ferată se află în competenţa exclusivă a Guvernului.

Vice Director

V. Bogoev


 8 septembrie 2006
Declaraţie pentru presă

Ministerul Transportilor şi Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova informează asupra rezultatelor realizării înţelegerilor atinse în cadrul vizitei de lucru în or. Kiev pe problematica funcţionării transportului feroviar, care a avut loc în perioada 4-5 septembrie 2006, conform indicaţiei d-lui vasile Tarlev, Prim-ministru al Republicii Moldova, în comun cu conducătorii instituţiilor de politica externă, reintegrare şi control vamal.

La data 7 septembrie 2006 in or. Chişinău a fost semnat Acordul provizoriu între Căile Ferate din Ucraina (UZ) şi Intreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) cu privire la organizarea circulaţiei trenurilor de marfă în tranzit pe sectorul de cale ferată Kucurgan (UZ)-Căuşeni (CFM).

Prezentul Acord stabileşte bazele tehnice şi tehnologice ale organizării circulaţiei trenurilor de marfă în tranzit pe acest sector între căile ferate adiacentre din Ucraina şi Republica Moldova, inclusiv asigurarea siguranţei circulaţiei trenurilor şi modul de suportare a responsabilităţii pentru reţinerea trenurilor şi integritatea materialului rulant şi a mărfurilor.

Acordul provizoriu a fost încheat pe termen până la 31 ianuarie 2007 şi va intra in vigoare începând cu data de 8 septembrie curent.


Ministru al transportilor şi gospodăriei drumurilor  Miron Gagauz 29 mai 2006
INFORMAŢIE

Conducerea Î.S.„Calea Ferată din Moldova” a luat decizia de organizare circulaţiei trenurilor de pasageri Nr.61Ţ pe rută Bender - Chişinău - St. Peterburg din 09 iunie 2006.

Legitimaţii de călătorie pentru trenul Bender - Chişinău - St. Peterburg pot fi procurate la casele s. Varniţa din 06 iunie 2006.


Conform rezultatelor inspecţiei de primăvara a traseului căii ferate Chişinău – Bender şi la rugămintele locuitoriilor din or. Bender şi or. Tiraspol, Ministru al Transporturilor şi gospodăriei drumurilor a luat decizia de organizare circulaţiei trenurilor de pasageri pe rută Bender - Chişinău - Moscova din luna iunie anul curent.

Conducerea intreprinderii deasemenea examinează posibilitatea de organizare circulaţiei trenurilor de pasageri şi pe alte rute, precum şi Bender - Chişinău - St. Peterburg.

Legitimaţii de călătorie pentru trenul Bender - Chişinău - Moscova pot fi procurate la casele s. Varniţa din 30 mai 2006.

Prim Vice director Î.S. „Calea Ferată din Moldova” V.Bogoev


 17 martie 2006
Declaraţia
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

În mass-media din Transnistria, în cadrul unor conferinţe de presă ale factorilor de decizie din regiune este vehiculată opinia că de stoparea traficului de încărcături şi pasageri prin regiunea transnistreană sau cum se exprimă aici, de instituirea "măsurilor de blocadă", este vinovat Chiş-inăul.

Chiprile, din vina Chişinăului de la 6 martie curent toate trenurile de pasageri şi-au stopat circu-laţia prin Bender şi Tiraspol.

Situaţia reală privind stoparea traficului feroviar de pasageri şi încărcături prin regiunea de est a republicii este absolut alta. Ea a fost creată de autorităţile Transnistriei.

Starea reală de lucruri despre circulaţia încărcăturilor şi pasagerilor pe segmentul "Bender-Tiraspol-Cuciurgan denotă următoarele:

În noaptea de 3 spre 4 martie autorităţile Transnistriei au reţinut trei trenuri de marfă, unul dintre care cu încărcături din Federaţia Rusă pentru portul Reni şi două - cu vagoane goale, care aparţin administraţiilor feroviare ale Federaţiei Ruse, Kazahstanului, Belorusiei şi Ucrainei.

Acest garnituri în prezent se află la staţia Bender. Autorităţile Transnistriei au respins solicitarea de a le expedia la destinaţie.

La 5 martie 2006 trenul-diesel de pasageri nr.6002 Chişinău-Căinari a fost stopat la staţia Bender, călătorii au fost daţi jos, iar trenul-diesel - proprietatea ÎS "Calea Ferată din Moldova" - a fost reţinut fără explicaţii şi actualmente se află în hangarul depoului de locomotive Bender.

La 6 martie curent, pentru a remorca de la staţia Cuciurgan trenurile de pasageri nr.71 Minsk-Chişinău şi nr.335 Odesa-Ivano-Frankovsk, au fost trimise la Calea Ferată Odesa două locomo-tive. Ele însă n-au avut posibilitate să ducă trenurile prin Bender şi Tiraspol, deoarece anume atunci autorităile Transnistriei, sub pretextul inventat de defecţiuni ale căii, au interzis circulaţia lor. În acelaşi timp, pe linia ferată principală a staţiei Bender, pe unde urmau să treacă trenurile nominalizate, au fost plasate două semivagoane încărcate, care au blocat circulaţia.

Calea Ferată Odesa a fost constrînsă să expedieze aceste trenuri la destinaţie pe altă rută.

La 6 martie rapidul de călători nr.48 Chişinău-Moscova a fost stopat la staţia Bulboaca din cauza că nu era primit de staţia Bender. Din acest motiv el s-a înapoiat la Chişinău şi a circulat pe altă rută - prin trecerea frontalieră Vălcineţ-Moghiliov-Podolski.

Sute de pasageri cu bilete procurate n-au avut posibilitate să plece de la staţiile Bender şi Ti-raspol.

Autorităţile regiunii tensionează în mod intenţionat atmosfera de nervozitate, trecînd problemele, create de ele, pe seama altora.

Conducerea căii, la fel ca şi colectivul întreprinderii în ansamblu, este convinsă că bunul simţ, interesele economiei şi locuitorilor republicii vor prevala interesele înguste, egoiste ale unor gru-puri şi persoane din regiunea transnistreană.

Prim Vice director Î.S. „Calea Ferată din Moldova” V.BogoevИНФОРМАЦИЯ
для прессы о визите министра транспорта и дорожного хозяйства
г-на ГАГАУЗА М.У. в Киев, Украина

14 марта 2006 года состоялся визит министра транспорта и дорожного хозяйства Гагауза М.У. в министерство транспорта и связи Украины.

В рамках встречи с министром транспорта и связи Украины В.В. Бондарем, состоялось подписание Соглашения между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о судоходстве по внутренним водным путям, регламентирующего общее использование реки Днестр, режим присутствия, порядок эксплуатации водного транспорта обеих сторон и другие аспекты взаимоотношений перевозчиков и государств.

Министры обсудили также проблемы, связанные с организацией грузовых железнодорожных перевозок на границе Украины и Республики Молдова и пришли к единому мнению о необходимости осуществления строительства обходной железнодорожных линий, которые бы позволили организовать движение грузов на молдо-украинской границе независимым от противоправных действий нелегитимных властей приднестровского региона.

Г-н Бондарь В.В. проинформировал о начале разработки технико-экономического обоснования строительства железнодорожного участка Измаил - Рени (порт).

Со своей стороны, г-н Гагауз М.У. предложил восстановить железнодорожный участок Басарабяска (Молдова) - Березино (Украина) протяженностью 22,7 км, из которых 2,2 км проходит по территории Республики Молдова, а 20,5 км - по территории Украины. В 2000 году этот участок был демонтирован по инициативе Украинской стороны из-за отсутствия движения на этом направлении.

Восстановление участка позволит пропускать грузы не только для экономических агентов Республики Молдова по кратчайшему расстоянию, но и обеспечить перевозку транзитных грузов на Рени-Порт (Украина) и Галац (Румыния) вне зависимости от функционирования участка Кучурган (Украина) - Бендер (Молдова), по которому в настоящее время из-за самоуправства нелегитимных местных властей, Железная дорога Молдовы не может гарантировать обеспечение безопасности перевозок.

Министр Гагауз заявил, что восстановительные работы участка Басарабяска (Молдова) - Березино (Украина) на территории Молдовы, Молдавская сторона готова осуществить своими силами и средствами в 2006 году.

В результате переговоров достигнута договоренность об изучении Украинской стороной возможности восстановления железнодорожного участка Басарабяска (Молдова) - Березино (Украина) с целью восстановления нормального процесса движения грузов в этом направлении.

По результатам переговоров министры дали пресс-конференцию для украинских и иностранных журналистов.
Informaţia pentru presa

Administraţia Î.S. „Calea Ferată din Moldova” vă informează, că în legătura cu închiderea caselor de bilete de către autorităţile transnistrene în staţiile Tiraspol, Bender – 1 şi Bender – 2, toţi doritorii pot să procure legitimaţii de călătorie pentru trenurile în orice direcţii la casele situate în incinta Primăriei Varniţa. Casele funcţionează în regim diurn.

Prim Vice director Î.S. „Calea Ferată din Moldova” V.Bogoev


 7 martie 2006
Nota de informaţie

La 6 martie 2006 de la oră 13.00 sub pretextul inventat de starea avariată a căilor feroviare la staţia Bender, autorităţile transnistrene au blocat circulatia trenurilor de pasageri prin segmentul Cuciurgani – Bender, în rezultat Î.S.„Calea Ferată din Moldova” a fost nevoită să organizeze circulaţia trenurilor de pasageri prin staţiile Ocniţa- Moghilev-Podolski (Ucraina).

Trenul Nr. 48 a fost returnat de pe staţie Bulboacă la Chişinău şi îndreptat la Moscova spre staţia Ocniţa.

Trenurile Nr. 47 Moscova- Chişinău, Nr. 65 Moscova- Chişinău, Nr. 335 Odesa - Ivano-Frankovsk au fost reţinute la staţii feroviare ucrainene şi au fost redirecte la destinaţii lor spre Moghiiov-Podolski- Ocniţa.

Anterior, trenul Nr. 645/646 Chişinău – Reni, care a fost reţinut în Bender, a fost redirect spre nou sectorul al căii Chişinău – Revaca- Căinari şi mai departe pe destinaţia sa.

Acţiunile intreprinse de către autorităţile transnistrene de blocare circulatiei trenurilor spre Bender şi Tiraspol au provocat multe incomodaţi pasagerilor,şi în primul rînd locuitorilor regiunii, carora le- a fost lipsiţi de posibilitatea de a folosi transportul feroviar pentru călătorii în direcţiile Moscova, Minsk, Odesa, Adler şi altele. Î.S. „Calea Ferată din Moldova” întreprinde toate măsurile posibile pentru minimizarea incomodităţilor create nu din vină propriu.

Pasagerii, care au procurat legitimaţiile de călătorie în casele feroviare din Bender, Tiraspol, Varniţa, Căuşeni, ş.a. au posibilitatea de a realiza călătorii lor de la st. Chişinău.

Casele de bilete în incinta Primăriei satului Varniţa lucrează în regimul normal şi efectuează vânzare biletelor pentru trenurile în orice direcţii.

Pasagerii care vor dori să-şi anuleze călătoriile pot întoarce legitimaţiile de călătorie şi contra preţului deplin la casele din Bender şi Varniţa.

Prim Vice-Director Î.S.
“Calea Ferată din Moldova”
V. BogoevNoutăţi

În legătura cu blocarea de către autorităţiilor transnistrene a circulatiei trenurilor cu încărcături de tranzit cu destinaţie Galaţ (Căile Feroviare din Romania), Reni (Căile Feroviare din Odesa), Reni – Port şi mai departe în alte ţări , Î.S. „Calea Ferată din Moldova” va efectua circulaţia încărcăturilor spre trecerea frontieră Moghiliov-Podolski-Vălcineţ-Ocniţa şi Sochireani - Ocniţa.

La rugăminte expeditorilor de marfă din Ucraina, Comisia de Tarife a adoptat decizia de a păstra tarifele de transportare a unei tone de marfă la distanţa de 1 km pe sectoarele Vălcineţ – Djurdjuleşti- Vălcineţ şi Vălcineţ – Etulia- Vălcineţ ecvivalent cu tarifele de transportare pe sectoarele Novosavitskaia – Djurdjuleşti şi Novosavotskaia – Etulia.

Prim Vice-Director Î.S.
“Calea Ferată din Moldova”
V. Bogoev


 6 martie 2006
Declaraţia ÎS "Calea Ferată a Moldovei"

Agenţia transnistreană "Olvia-press" a difuzat informaţia cu privire la renunţarea Căii Ferate a Moldovei de a trafica încărcături tranzitare prin regiunea transnistreană. În legătură cu acest fapt, administraţia Întreprinderii de Stat "Calea Ferată a Moldovei" consideră necesar să declare în public că această informaţie nu corespunde stării de lucruri, transmite agenţia "NOVOSTI-MOLDOVA".

În declaraţie se menţionează:

"În noaptea de 4 martie 2006 autorităţile transnistrene, fără careva explicaţii, au reţinut în staţia Bender trei trenuri , inclusiv o garnitură din Rusia, încărcată cu minereu pentru posrtul Reni, şi două garnituri cu vagoane deşerte din ţările CSI, care urmau spre staţia Cuciurgan şi apoi în statele sale. Acest caz impune administraţia CFM să suspendeze temporar circulaţia trenurilor cu încărcături tranzitare prin segmentul Cuciurgan-Bender. Cum numai vor fi înlăturate obstacolele din partea autorităţilor transnistrene, circulaţia va fi imediat restabilită în regim obişnuit. Despre situaţia creată au fost informate organizaţiile internaţionale de transport.

În prezent, Calea Ferată a Moldovei a organizat accesul trenurilor tranzitare prin segmentul Galaţ (România) - Reni (Ucraina) - Căinari-Revaca- Ocniţa- Moghiliov-Podolski (Ucraina). Se desfăşoară măsuri de pregătire pentru traficarea trenurilor de pasageri prin nordul republicii, în cazul, dacă va aparea această necesitate".

Coresp. "Novosti - Moldova" Ghenadie Tudoreanu 15 mai 2005
S-a deschis încă o casă feroviară de bilete

Pentru confortul locuitorilor oraşelor Rezina, Rîbniţa, satelor Voroncovo, Colbasna, Mateuţi şi din alte localităţi, în incinta “Moldindcombank” din oraşul Rezina a fost dată în exploatarea permanentă casa feroviară de bilete, amenajată cu terminal "Express-2" pentru rezervarea şi realizarea legitimaţiilor de călătorie.

Casa lucrează zilnic de la 8 până la 17 cu întrerupere de la 12 până la 13 fără zile de odihnă şi sărbători, şi efectuează vânzarea legitimaţiilor de călătorie pentru trenurile în orice direcţii.

Informaţii la telefonul în or. Rezina (254)-2-13-27


De la 1 octombrie pentru confortul locuitorilor oraşelor Bender, Tiraspol, satului Varniţa şi din alte localităţi, în incinta Primăriei din satul Varniţa a fost dată în exploatarea permanentă casa feroviară de bilete, amenajată cu terminal "Express-2" pentru rezervarea şi realizarea legitimaţiilor de călătorie.

Casa lucrează zilnic de la 8 până la 20 fără zile de odihnă şi sărbători, şi efectuează vânzarea legitimaţiilor de călătorie pentru trenurile în orice direcţii.

Informaţii la telefonul feroviar 130-3-74


Pentru confortul locuitorilor oraşului Chişinău şi din alte localităţi, în incinta gării Auto Nord” de la 25 octombrie a fost dată în exploatarea permanentă casa feroviară de bilete, amenajată cu terminal "Express-2" pentru rezervarea şi realizarea legitimaţiilor de călătorie.

Casa lucrează zilnic de la 8 până la 19.30 cu întrerupere de la 12 până la 13 şi efectuează vânzarea legitimaţiilor de călătorie pentru trenurile în orice direcţii.

Informaţii la telefonul 42-16-76


De la 1 octombrie 2005 a fost dat în exploatarea trenul de pasageri-marfar 952/951 cu destinaţia Chişinău – Besarabeasca – Chişinău.

De la 1 februarie trenul 952/951 cu destinaţia Chişinău – Besarabeasca – Chişinău a fost transmis într-o categorie de trenuri locale cu schimbarea numerului pe 6010/6009. 11 ianuarie 2005

În legătură cu restabilirea funcţionării curţii de mărfuri, la st. Bender- II se reîncepe prestarea serviciilor de primire şi eliberare a mărfurilor în vagoane şi containere universale de 3 şi 5 tone pentru agenţii economici în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Adresa poştală: MD-3200, r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Borisovskaia, 1
Contacte: telefonul feroviar- 0131202, InterDnestrCom - 077768949 30 septembrie 2005
Atenţie! Începe circulaţia trenului Nr. 952/951 pe segmentul Revaca - Căinari

În legătură cu darea în exploatare a segmentului nou construit Revaca - Căinari, de la 01.10.2005 începe circulaţia trenul de pasageri- marfar Nr. 952/951 cu destinaţia Chişinău - Basarabeasca - Chişinău cu orarul:

Trenul Nr. 952 Chişinău - Basarabeasca
Plecarea de la st. Chişinău 17.45, Chişinău-3 17.55 - 17.56, sosirea la st. Revaca 18.03.

Mai departe circula trenul Nr. 951
Plecarea de la st. Revaca 18.10, p.s. Parc Revaca 18.31 - 18.39, p.s. Dachi 1 min., p.s. Dobruja 1 min., p.s. Bălţaţi 19.21 - 19.29, p.s. Gangura 1 min. Sosirea la st. Căinari 20.20. Plecarea de la st. Căinari 20.35, p.s. 63 km 1 min., p.s. Cărbuna 1 min. st. Zloti 21.27 - 21.29, p.s. 89 km 1 min., st. Ciufleşti 21.46 - 21.56, p.s. Satul-Nou 1 min., p.s. 98 km 1 min. st. Cimişlia 22.16 - 22.18. Sosirea la st. Basarabeasca 22.45

Trenul Nr. 952 Basarabeasca - Chişinău
Plecarea de la st. Basarabeasca 3.30, st. Cimişlia 3.57 - 3.58, p.s. 98 km 1 min, p.s. Satul-Nou 1 min, st. Ciufleşti 4.17 - 4.18, p.s. 89 km 1 min, st. Zloti 4.33 - 4.34, p.s. Cărbuna 1 min, p.s. 63 km 1 min. Sosirea la st. Căinari 5.22.

Mai departe circula trenul Nr. 951
Plecarea de la st. Căinari 5.28., p.s. Gangura 1 min, p.s. Bălţaţi 6.19 - 6.27, p.s. Dobruja 1 min, p.s. Dachi 1min, p.s. Parc Revaca 7.03 - 7.11, st. Revaca 7.21 - 7.33, Chişinău-3 7.43 - 7.44 Sosirea la st. Chişinău 7.52

Trenul este alcătuit din 2 vagoane de clasă interregională (1-ul vagon - 81 locuri, al 2-lea vagon - 86 locuri) în capul trenului la plecarea de la st. Chişinău şi st. Basarabeasca, vagoanele de marfă în coada trenului.

Prima dată trenul va pleca la 01.10.2005 de la st. Chişinău.

Trenul va fi deservit cu casieri mobili din st. Chişinău şi st. Basarabeasca conform graficului. 23 septembrie 2005
Pe tronsonul Revaca-Căinari au început să circule trenurile

A demarat circulaţia trenurilor pe segmentul staţia feroviară Revaca - staţia Căinari. Acest fapt l-a comunicat vineri agenţiei "NOVOSTI-MOLDOVA" ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor al RM Miron Gagauz.

Potrivit spuselor lui, pentru traversarea căii ferate cu transportul auto au fost puse în funcţiune trecerile la kilometrul 2 din apropierea staţiei Revaca, kilometrul 6 al localităţii Sîngera, km 13 al localităţii Dobruja, kilometrele 14 şi 16 ale tronsonului între staţiile Revaca şi Bălţaţi, km 20 al satului Bălţaţi, km 25 al satului Ţîpala, km 33 al satului Gangura, km 35 al satului Homuteanovca şi km 40 al satului Pervomaisc.

După cum a menţionat Miron Gagauz, circulaţia trenurilor pe acest segment se va efectua în regim diurn. În legătură cu acest fapt, administraţia ministerului, precum şi Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" solicită conducătorilor auto să respecte regulile de circulaţie rutieră în timpul traversării tronsoanelor feroviare. 19 septembrie 2005

Reportajul foto de la deschiderea liniei secundare Revaca-Căinari


 15 august 2005
Premierul Vasile Tarlev a luat cunoştinţă de desfăşurărarea construcţiei pe segmentul căii ferate Revaca-Căinari

Luînd cunoştinţă de desfăşurărarea lucrărilor de construcţiei pe segmentul căii ferate Revaca-Căinari, Premierul Vasile Tarlev a apreciat pozitiv ritmul şi calitatea lor. După cum i-au comunicat luni agenţiei de ştiri "NOVOSTI-MOLDOVA" la serviciul de presă al Guvernului, Primul ministru al RM a menţionat că este necesară şi amenajarea teritoriilor adiacente căii ferate.

Ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor al RM Miron Gagaz l-a informat de Premier că lucrările se desfăşoară concomitent în două direcţii: din partea satului Revaca au fost deja construite circa 2 km de cale ferată, iar din partea oraşului Căinari - 25 kilometri. La construcţie sunt angajaţi peste 400 de muncitori şi 250 de unităţi tehnice.

Costul acestui proiect se estimează la 267,4 mil lei. Lucrările sunt executate din contul mijloacelor Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" şi banilor, alocaţi de la buget.

O atare construcţie se efectuează în Moldova pentru prima oară în ultimii 50 de ani.

Coresp. "Novosti - Moldova" Maxim Kalmîkov 4 august 2005
Preşedintele Moldovei Vladimir Voronin a semnat Decretul cu privire la decorarea cu medalii "Meritul Civic" a unor feroviari cu merite

Preşedintele Moldovei Vladimir Voronin a semnat joi Decretul cu privire la decorarea cu medalii "Meritul Civic" a maistrului remizei de vagoane Bălţi Petru Chiorescu şi şefului adjunct al staţiei Basarabeasca Ludmila Slav.

Ei au fost distinşi cu aceste decoraţii pentru muncă ireproşabilă îndelungată în transportul feroviar, merite în sporirea eficienţei utilizării materialului rulant şi contribuţie la asigurarea securităţii circulaţiei trenurilor, comunică agenţia "NOVOSTI-MOLDOVA" cu referire la serviciul de presă al şefului statului.

Coresp. "Novosti - Moldova" Serghei Reazanţev 29 iulie 2005
Stimaţi colaboratori şi veterani ai magistralei!

Din partea Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor şi a aparatului Administraţiei Căii Ferate Vă felicit pe Dumneavoastră şi familiile Dumneavoastră cu sărbătoarea profesională - Ziua Feroviarului.

Cu ocazia acestei sărbători profesionale Vă doresc multă sănătate, fericire în viaţa personală, bunăstare materială, optimism, credinţă în forţele proprii şi mîndrie pentru profesie.

Sunt sigur că fiecare din Dvs va depune toate eforturile pentru asigurarea dezvoltării economice a Căii Ferate, investind munca sa în prosperarea Republicii Moldova.

Cu stimă,  
Ministrul Transporturilor
şi Gospodăriei Drumurilor
Miron Gagauz


 20 mai 2005
A fost modificat itinerarul trenului "Chişinău-Sankt-Petersburg"

Pentru a acorda posibilitate unui număr mai mare de locuitori din zona de nord a republicii de a se deplasa la Sankt-Petersburg, administraţia Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" (ÎS CFM) a modificat itinerarul trenului rapid nr.62 "Chişinău-Sankt-Petersburg". Pe noua rută el va începe să circule din 29 mai curent.

După cum i-au comunicat agenţiei "NOVOSTI-MOLDOVA" la serviciul de presă al ÎS CFR, trenul va circula prin zona de nord a republicii cu staţionări la Străşeni, Bîcoveţ, Călăraşi, Ungheni, Făleşti, Bălţi-oraşul, Bălţi-Slobozia, Drochia, Donduşeni, Ocniţa, Gîrbova şi Vălcineţ. De la staţia ucraineană Jmerinka trenul va circula pe ruta veche.

Trenului rapid nr.62 "Chişinău-Sankt-Petersburg" pleacă din Chişinău la 18.24.

Din Sankt-Petersburg trenul va porni conform mersului vechi al trenurilor - la 20.05.

La serviciul de presă al ÎS CFM au precizat că biletele se vînd la toate staţiile Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova".

Informaţii suplimentare la telefoanele - 252-733, 252-734, 252-735 şi 252-736. 15 mai 2005
S-a deschis încă o casă feroviară de bilete

Pentru confortul locuitorilor oraşelor Rezina, Rîbniţa, satelor Voroncovo, Colbasna, Mateuţi şi din alte localităţi, în incinta “Moldindcombank” din oraşul Rezina a fost dată în exploatarea permanentă casa feroviară de bilete, amenajată cu terminal "Express-2" pentru rezervarea şi realizarea legitimaţiilor de călătorie.

Casa lucrează zilnic de la 8 până la 17 cu întrerupere de la 12 până la 13 fără zile de odihnă şi sărbători, şi efectuează vânzarea legitimaţiilor de călătorie pentru trenurile în orice direcţii.

Informaţii la telefonul în or. Rezina (254)-2-13-27 15 aprilie 2005

La 5 aprilie 2005 la Revaca s-a început montarea şinelor pentru viitoarea linie Revaca - Căinari. A fost planificat că în timp de 2 zile (5 şi 6 aprilie) să fie montaţi 600 metri de şine. Trebuie de menţionat lucrările prealabile, efectuate de coloana motorizată Nr. 15 (Bender). Au fost efectuate lucrări de strîngerea stratului de sol, pregătirea tranşeelor şi a terasamentului.

Aceste date, care marchează momente de înaintare şi plăsmuire, sunt demne de a fi tiparite în istoria Căii Ferate din Moldova.

Sigur, este doar o linie secundară, nu magistrala Baikal-Amur, însă ea trece prin inimile oamenilor, care înţeleg importanţa-i vitală. Oamenii sunt siguri că linia va contribui la prosperitatea Căii şi a lor proprie, şi grandiozitatea construcţiei pentru ei nu contează.


Reportajul foto de la Construirea liniei secundare Revaca-Căinari


 11 ianuarie 2005

În legătură cu restabilirea funcţionării curţii de mărfuri, la st. Bender- II se reîncepe prestarea serviciilor de primire şi eliberare a mărfurilor în vagoane şi containere universale de 3 şi 5 tone pentru agenţii economici în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Adresa poştală: MD-3200, r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Borisovskaia, 1
Contacte: telefonul feroviar- 0131202, InterDnestrCom - 077768949 1 octombrie 2004
S-a deschis încă o casă feroviară de bilete

Pentru confortul locuitorilor oraşelor Bender, Tiraspol, satului Varniţa şi din alte localităţi, în incinta Primăriei din satul Varniţa raionul Anenii Noi de la 1 octombrie 2004 au fost date în exploatarea permanentă casele feroviare de bilete, amenajate cu terminale "Express-2" pentru rezervarea şi realizarea legitimaţiilor de călătorie.

Casele lucrează zilnic de la 8 până la 20 fără zile de odihnă şi sărbători, şi efectuează vânzarea legitimaţiilor de călătorie pentru trenurile în orice direcţii.

Informaţii la telefonul feroviar 130-3-74 30 septembrie 2004

Varşava, 29 septembrie 2004

Directorului General
al Î.S. "Calea Ferată din Moldova"
D-lui M. Gagauz

Stimate D-le Gagauz!

Comitetul OCCF si eu personal am luat cunoştinţă de informaţia primită de la Dvs referitor la situaţia creată la Calea Ferată de Stat a Moldovei .

Suntem foarte neliniştiţi în legătură cu situaţia existentă şi avem o atitutine de înţelegere şi compătimire faţă de situaţia CFM. Desigur, pierderea infrastructurii căii ferate ce aparţine CFM, are o influenţă negativă nu doar asupra acestui sector, dar şi micşorează considerabil capacităţile de transport ale ţării.

Spre regret, problema poate fi rezolvată numai la nivelul politic. Comitetul OCCF este sigur că Calea Ferată din Moldova va evita pagube materiale.

Comitetul OCCF are o atidudine de respect profund faţă de D-voastră, şi vede în persoana D-voatră un conducător foarte calificat, care a contribuit mult pentru dezvoltarea şi prosperarea Căii Ferate din Moldova.

Vă trimit cele mai sincere doleanţe ale soluţionării pozitive a situaţiei create.

Cu stimă, Preşedintele Comitetului OCCF

Tadeuş Şomoda


 Fulger!

În legătură cu interpelările parvenite de la agenţii economici şi organizaţiile de expeditori, declarăm că Î.S. "Calea Ferată din Moldova" este interesată în sporirea transportării mărfurilor de tranzit şi intreprinde toate măsurile necesare de caracter tehnic şi tehnologic pentru asigurarea transportării libere a mărfurilor de tranzit pe teritoriul Moldovei.

Informaţiile difuzate de unele MIM cu privire la întreruperea transportarii mărfurilor de tranzit de la 1 Septembrie sau de la 15 Septembrie sunt false si nu corespund realităţii. Septembrie 3, 2004 | Apel

Apelul
participanţiilor activului sindical-gospodăresc de feroviarii din Moldova

Colectivul de muncă al Î.S. "Calea Ferată din Moldova" trece astăzi printr-o periodă dificilă legată de intervenţia forţelor destructive a administraţiei nereconoscutei rmn, în activitatea transportului feroviar din Moldova, prin încercarea de a diviza calea ferată, exercitînd o presiune morală asupra feroviarilor.

"Calea Ferată din Moldova" este un organism unic, capabil să funcţioneze normal în condiţiile de integrare a tuturor nodurilor feroviare din sistemul de transport şi cu un centru unic. Numai în aceste condiţii se poate hotărî problema de bază a transportului feroviar, transportarea pasagerilor şi mărfurilor prin asigurarea securităţii mişcării trenurilor. Necoordonarea, desmembrarea acestor noduri feroviare va crea un vacuum juridic în Dreptul Internaţional de Transport, iar consecinţele vor fi destul de serioase. Pe lângă aceasta, se aduc daune economiei de pe ambele maluri ale Nistrului, intereselor sociale ale feroviarilor ce activează în regiunea transnistreană.

În ultimii ani Î.S. "Calea Ferată din Moldova" a sporit potenţialul său economic, dezvoltând sfera socială, îmbunătăţind condiţiile de muncă şi de trai. Cu succes se îndeplinea programul construcţiei locuinţelor. Grijă şi atenţie au simţit şi feroviarii din Tiraspol, Bender, Rîbniţa. S-a schimbat aspectul st. Tiraspol. St. Rîbniţa s-a transformat, datorită inovaţiilor tehnice, într-un comlex industrial - de transport modern. S-a muncit asupra dezvoltării nodului feroviar Bender.

Şi toate acestea, astăzi, prin acţiuni necugetate se strădui să distrugă administraţia autoproclamatei rnm, care nu vede urmările. Toate colectivele nodurilor feroviare Î.S. "Calea Ferată din Moldova" blamează acţiunile acesteia şi îşi exprimă solidaritatea şi susţinerea feroviarilor de la nodul feroviar Bender, care astăzi sunt într-o situaţie dificilă, dat fiind faptul că aproximativ 3 mii de oameni pot rămâne fără locuri de muncă. Protecţia socială a feroviarilor şi membrilor familiilor acestora trebuie să fie asiguratăde activitatea unei magistrale integre.

Noi, participanţii la activul sindical-economic Î.S."Calea Ferată din Moldova", ne adresăm către conducerea ţării de a întreprinde toate acţiunile urgente pentru păstrarea integrităţii Căii Ferate din Moldova. Chemăm ţările-garant, OSCE, comisia unificată pentru reglementarea conflictului transnistrean să oprească ruinarea ramurii, să păstreze integritatea Căii Ferate din Moldova.

Ne adresăm către organizaţiile internaţionale sindicale, FIT, CISF ţărilor CSI şi Baltice să ne ajute în depăşirea situaţiei de criză în toate sferele general umane şi, în special, în soluţionare problemelor privind încălcarea drepturilor la muncă, întărit în art. 23 al Declaraţiei Generale a drepturilor omului, aprobată de Asambleia Generală ONU la data de 10.12.1948.

Adresarea a fost aprobată la activul sindical-economic Î.S. "Calea Ferată din Moldova" la data de 3 septembrie 2004.

Din ordinul activului Adresarea a fost semnată de:

Pantelei VISAN,
Preşedinte al Sindicatului Feroviarilor din Moldova

Miron GAGAUZ,
Director General al Î.S. "Calea Ferată din Moldova"


 Iulie 2004 | Spre Ziua Feroviarilor

Feroviarii din Î.S. "Calea Ferată din Moldova" sarbatoresc Ziua Profesională cu rezultate noi de munca si privesc cu siguranîă în ziua de mîine.

Spitalul Clinic Central este reconstruit.

Chişinău, 27 iulie, "Azi noi am indeplinit sarcina înaintată de Preşedintele şi Guvernul Republicii Moldova - am reconstruit Centrul Medical Principal al Căii Ferate - Spitalul Feroviar Clinic Central". Acest lucru a fost declarat marţi de către Directorul General al Î.S. "Calea Ferată din Moldova" Miron Gagauz la ceremonia de deschidere a spitalului reconstruit. In cadrul acestei manifestări, de asemenea, a avut loc şi darea în expluatare a Sectia Chirurgie reutilate si Centrului Profilactic pentru 30 de locuri. În luna iunie în Spitalul Clinic Central al Feroviarilor din Chisinau deja a avut loc darea în exploatare a două secţii moderne - terapeutica si oftalmologica. Cea dintîi a fost reparată capital, iar cea de a doua a aparut in premiera. Spitalul numara un total de 260 de paturi, la utilizarea reală de 86 paturi la data de 15 iunie 2004. S-a încheiat doar prima etapă de reconstruire a institutiilor medicale ale feroviarilor, urmatorul pas va fi utilarea spitalelor cu tehnică modernă.

Pe territoriu Garii Feroviare Chisinau a fost instalat un tren-monument

La 29 iulie 2004 pe territoriul Gării Feroviare din Chişinău a fost instalat pe postament un tren - veteran. Trenul cu numărul de serie 1469, construit in 1950 la Poznani (Polonia) la uzina în numele lui I. Stalin, a fost restaurat în timp de 2 luni. Pîna în anul 1969 el a circulat pe ruta Ungheni - Corneşti. Acesta este al treilea monument de acest gen, instalat la staţiile feroviare din Moldova în ultimii 2 ani (cele precedente se afla la statiile Ocniţa şi Basarabeasca). În perioada sovietică obiecte de acest gen au fost instaurate în oraşele Bălţi şi Tighina. Astfel de monumente, care concomitent sunt şi muzee (interiorul fiind restaurat, astfel încît el poate fi admirat de vizitatori), sunt o manifestare de respect faţă de meritele locomotivelor, faţa de cei care au contribuit la progresul economic al ţării noastre în timpuri postbelice dificile, precum si faţă de meritele veteranilor căilor ferate-străbunii nostri.

Un cadou pentru feroviarii din staţia Balti

La statia Balti la aniversarea sarbatorii Zilei Feroviarilor a avut loc darea în exploatare a unei case de locuit, in care 40 de familii vor primi cheile de la apartamente cu planificare inbunatatită, construită cu propria forţă. La staţia Bălţi la aniversarea sărbătoarii zilei Feroviarilor a avut loc darea în exploatare a unei case de locuit, in care 40 familii vor primi cheile de la apartamente cu planificare inbunatatita, construita cu fortele proprii.

Statia Lipcani

Pe data de 30 iulie 2004 la staţia Lipcani va fi dată în exploatare instalaţia electrică centralizată a macaziilor şi semnalizărilor, inclusiv 14 macaze si 24 semafoare. Tot complexul de lucrări de proiectare şi de construcţie şi montaj au fost efectuate de personal din Sectia de Semnalizare si Telecomunicaţii. O parte importantă de pregătire a clădirilor şi construcţiilor căilor a făcut personalul Sectiei Construcţii Capitale-3 şi Serviciile Căilor Ferate-6. Alimentarea cu energie electrică a fost efectuată de personalul Secţiei de Alimentare cu Energie Electrică-3.


 Iulie 2003 | Cadoul nostru pentru capitala iubită!

Feroviarii din Moldova au pregătit cadou capitalei la sărbătoare Zilei profesionale. Au terminat lucrările de reconstrucţie - restaurare la gara feroviară din Chisinău. Darea în exploatare a peronul acoperit a avut loc la 30.07.03 la ora 14-00.Pînă la terminarea reconstructiei :  ... Reconstructia s-a terminat!
Start
Reportajul foto de la locul lucrărilor efectuate:
10 zile
9 zile
8 zile
7 zile
6 zile
5 zile
4 zile
3 zile
2 zile
36 ore
24 ore
1 oră
5 minute
înainte de deschiderea gării