>>

Stimați Călători!

Vă aducem la cunoștință că începând cu 08.10.2015, ora 00:00, din motive tehnice, vânzarea biletelor online va fi temporar sistată.

Vă așteptăm să procurați biletele de călătorie la casele Gării Feroviare.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Toate biletele care au fost procurate online pînă la data de 08.10.2015 sunt valabile.


25 November 2015>>

Recent, în orașul Kiev, Ucraina s-a desfășurat Conferința specializată „GUAM – Tranzit II”, în cadrul căreia a participat inginerul coordonator al Serviciului Relații Internaționale și Protocol, Mostovaia Natalia. Întrunirea a fost deschisă de către secretarul general al GUAM, reprezentantul Ministerului de Externe al Ucrainei, Valeriu Cecelasvili.

Conferința s-a organizat cu scopul de a îmbunătăți baza normativă a politicii tarifare, orientată spre atragerea transportului de mărfuri care ar tranzita teritoriul țărilor membre GUAM. Î. S. „Calea Ferată din Moldova” este interesată în dezvoltarea transportului de containere, cu implicarea Portului Internațional Giurgiulești, care ar contribui nemijlocit la majorarea traficul de mărfuri în relația Europa-Asia.

În procesul de lucru al grupului de experți format din participanții statelor membre din Republica Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Republica Moldova a fost prezentat un proiect cu genericul: „Segmentul de transport al GUAM – oportunități și probleme. Politica de transport a țărilor GUAM.”

Concluziile și recomandările formulate pe parcursul conferinței, vor sta la baza creării de noi proiecte și programe de cooperare în formatul GUAM și GUAM+ din domeniul transportului.

De asemenea, toate propunerile vor fi analizate la următoarea ședință a grupului de lucru.

*GUAM – abrevierea denumirii statelor membre ale organizației – Georgia (G), Ucraina (U), Azerbaidjan (A), Moldova (M).


23 November 2015>>

Delegația CFM, condusă de directorul general, Iurii Topala a avut o întrevedere la București cu reprezentanții CFR Marfă și cu operatorii de transport pe cale ferată din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria în contextul celei de-a V-a ediții a Forului Internaţional „Parteneriate Durabile 2015”.

Iurii Topala i-a mulţumit directorului CFR Marfă pentru invitaţie, menţionând că această vizită este un prilej în plus de a discuta aspecte importante ale colaborării părților în domeniul feroviar şi de a trasa noi obiective în vederea intensificării relaţiilor de parteneriat.

Grecii și bulgarii au fost cointeresați de transportul de mărfuri pe cale ferată, care ar urma să tranziteze Republica Moldova, având ca și destinație finală state precum Rusia, Belarus și Ucraina. De asemenea, partea greacă a manifestat interes față de transportul marfar pe cale ferată, care ar putea fi preluat din portul internațional Giurgiulești.

Directorul general, Iurii Topala, a reiterat că Republica Moldova oferă cea mai scurtă cale feroviară spre Rusia, fapt ce implică cheltuieli mai mici, dar și o durată redusă a transportului. Părțile implicate au convenit să revină asupra discuției cu date concrete privind fluxul de mărfuri, durata transportului și tarifele aferente serviciilor.

Totodată, delegația CFM a stabilit agenda comună ce presupune vizite reciproce cu partenerii de dialog.


19 November 2015>>

Astăzi, 19.11.2015, directorul general al CFM, Iurii TOPALA, împreună cu vicedirectorul general responsabil de Activitatea Comercială, Grigore CONDURACHE şi cu directorul Direcţiei Juridice, Ion BRICEAC participă la cea de-a V-a ediţie a Forului Internaţional „Parteneriate Durabile 2015”, care se desfăşoară la Bucureşti, România.

Programul evenimentului va include prezentările participanţilor şi discuţii pe baza acestora. Scopul Forului Internaţional este de a consolida relaţiile de parteneriat dintre CFM, CFR Marfă și expeditori în contextul unui mediu competitiv al pieţei transportului marfar.


17 November 2015>>

În ultima etapa a reviziei de toamnă, comisia CFM, condusă de Directorul General, Iurii Topala, a inspectat segmentul de cale ferată Chișinău-Varnița, Revaca-Căinari-Hadjimus. După finalizarea controlului, delegația CFM s-a îndreptat spre Centrul de Deservire al Călătorilor, unde a avut loc o ședință, în cadrul căreia toți membrii comisiei au prezentat situația preliminară specifică fiecărei subdiviziuni. Astfel că asupra stării magistralei moldovenești s-au pronunțat: Sergiu Tomșa, Vicedirector responsabil de Infrastructură și Tracțiune, Miron Găgăuz, Vicedirector responsabil de Deservire Tehnică și Reparații, Igor Munteanu, șeful Serviciului Mișcare, Petru Sărăcuța, șeful Serviciului Linii, Ivan Beriliuc, șeful Serviciului Semnalizare, Ion Vasilache, șeful Serviciul Tracțiune s.a.

Directorul General, Iurii Topala, a trasat sarcini fiecărei filiale și a solicitat ca, în viitorul apropiat, toate neajunsurile depistate pe parcursul verificării căii ferate să fie înlăturate. Revizia de toamnă s-a desfășurat pe 11, 13 și 17 noiembrie anul curent.16 November 2015>>

Începând cu 01.11.2015, Î.S. „Calea Ferata din Moldova” introduce abonamentele lunare pentru călătoria cu trenurile suburbane.

În tabelul de mai jos, găsiți afișat costul abonamentului în traficul suburban:

Nr. Distanța parcursă (km) Costul abonamentului (lei)
1 1-30 270
2 31-40 360
3 41-50 450
4 51-60 540
5 61-70 630
6 71-80 720
7 81-90 810
8 91-100 900
9 101-110 990
10 111-120 1080
11 121-130 1170
12 131-140 1260
13 141-150 1350

13 November 2015>>

La Î.S. „Calea Ferată din Moldova” inspectarea infrastructurii feroviare continuă. Astăzi, 13 noiembrie 2015, comisia CFM, condusă de Directorul General, Iurii TOPALA s-a deplasat pe segmentul feroviar de sud al Republicii Moldova. Activității comisiei s-a alăturat și Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Dl Iurie CHIRINCIUC, care a decis personal să verifice starea căii ferate pe anumite segmente feroviare.

Oficialii au discutat cu personalul nodurilor feroviare despre situația curentă a filialelor, despre gradul de e pregătire al căii ferate pentru traficul de mărfuri și pasageri în condițiile de iarnă, dar și despre acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru o bună funcționare a magistralei moldovenești.

Totodată, în portul Giurgiulești a fost abordat subiectul cu privire la construirea unei porțiuni de cale ferată pe teritoriul terminalului de mărfuri care ar permite încărcarea prundișului și a altor produse din barjă direct în vagoane, ceea ce ar contribui la economii atât financiare, cât și în timp.

Au fost planificate controale tematice la stațiile feroviare Taraclia, Etulia, la nodurilor feroviare Basarabeasca și Giurgiulești, precum și la segmentele de cale ferată din regiunea de sud a republicii.

Revizia de toamnă se efectuează cu scopul de a spori siguranța și securitatea transportului feroviar.
11 November 2015>>

Începând cu 11.11.2015, în cadrul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” se efectuează verificarea de toamnă a activitații tuturor filialelor, precum și verificarea gradului de pregătire al căii ferate pentru traficul de mărfuri și pasageri în condițiile de iarnă. Controlul se realizează de către o comisie formată din specialiști în domeniu sub egida Directorului General al CFM, Dl Iurii TOPALA.

În cadrul primei zile de activitate, Comisia a inspectat segmentul de cale ferata Chișinău-Bălți; Bălți-Mateuți; Bălți-Ocnița, precum și stațiile amplasate pe aceste segmente. Totodată, Directorul General al CFM, Dl Iurii TOPALA a avut întrevederi cu colectivele nodurilor feroviare Bălți și Ocnița, cărora le-a mulțumit pentru efortul depus în activitatea zilnică și le-a solicitat raționalizarea utilizării resurselor în perioada rece a anului. Angajații au salutat inițiativele de reformare a sectorului feroviar și au declarat că vor depune tot efortul necesar pentru asigurarea securității traficului de mărfuri și pasageri.09 November 2015>>

În perioada 9-13 noiembrie, angajații Î.S. „Calea Ferată din Moldova” vor participa la seminarul de instruire al companiei „D Appolonia”, Italia, furnizat în cadrul asistenței tehnice a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Serviciile de consultanță pentru CFM vor fi efectuate în domeniul protecției mediului înconjurător, sănătății, siguranței și consolidării capacităților în conformitate cu sistemul internațional de management al siguranței și sistemul de management de mediu.

Participanții vor însuși cele mai bune practici și standarde prin intermediul sesiunilor de instruire interactivă, care vor include materiale de referință și exemple în scopul facilitării ulterioarei implementări a Sistemului de Management al Mediului, Sănătății și Securității (EHSMS). Acest instrument eficient este necesar pentru CFM, care are nevoie de o restructurare radicală astfel încât să fie reflectate situația economică curentă, necesitățile și prioritățile naționale. Seminarele se vor desfășura în Chișinău, Bălți și Basarabeasca.


06 November 2015>>

În perioada 4 – 5 noiembrie 2015 la Taşkent, Republica Uzbekistan s-a desfăşurat cea de-a 63-a şedinţă a Consiliului pentru transport feroviar al statelor-membre ale Comunităţii.

La şedinţă au participat membrii Consiliului – şefii administraţiilor de Căi Ferate din Federaţia Rusă, Azerbaidjan, Armenia, Belorusia, Kazahstan, Kirgizia, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, membrii asociaţi ai Consiliului – şefii administraţiilor de Căi Ferate din Georgia, Letonia, Bulgaria şi Finlanda. De asemenea, la şedinţă au participat reprezentanţii Căilor Ferate din Lituania, Estonia şi Iran, Comitetul Executiv CSI şi Confederaţia Internaţională a sindicatelor feroviarilor şi constructorilor din domeniul transportului.

Delegaţia Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a fost condusă de dl Iurii Topala, director general. Şedinţa a fost prezidată de dl Oleg Beloziorov, preşedintele SAD „Căile Ferate din Rusia”.

Conform ordinei de zi, în cadrul şedinţei plenare a Consiliului s-au făcut bilanţurile activităţii exploataţionale a reţelelor de căi ferate pentru 9 luni ale anului 2015, a decontărilor reciproce între administraţiile feroviare, a inventarierii vagoanelor de marfă şi containerelor, s-a elaborat orarul de mers al trenurilor pentru anii 2015/2016. Au fost aprobate modificări pentru un şir de documente normative: regulile de exploatare şi evidenţă numerică a vagoanelor de marfă proprii, precum şi a deconturilor pentru folosirea vagoanelor de marfă aflate în proprietatea altor state; regulile de deservire tehnică şi reparaţie curentă a vagoanelor – termos, materialului rulant frigorific; regulile de transportare a mărfurilor periculoase pe căi ferate; regulile de transportare a mărfurilor în vrac în vagoane-cisternă şi vagoane buncher pentru transportarea bitumului de petrol; regulamentul de dirijare a itinerarelor traficului feroviar internaţional de călători; dispoziţia cu privire la extinderea termenului de exploatare a vagoanelor de călători, care circulă în traficul internaţional pe reţeaua căilor ferate de ecartament 1520 mm.

S-a decis ca cea de-a 64-a reuniune a Consiliului să aibă loc în Georgia la sfîrşitul lunii mai a anului 2016.
05 November 2015>>

Specialistul din cadrul Serviciului Eficiență Energetică, Maria Moruz, a participat la seminarul dedicat procesului de Evaluare tehnică a inventarului național a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru Sectorul 1 „Energie”, realizat de expertul internațional acreditat de către Secretariatul CONUSC, dna Veronika Ginzburg (Federația Rusă).

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Programul de Fortificare a capacităților în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon – Republica Moldova”.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” participă în calitate de furnizor de informație (privind consumul de combustibili de către transportul feroviar din R.M) și în calitate de partener la elaborarea „Raportului Național de Inventariere: 1990-2013. Surse de Emisii și sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova”, care urmează să fie prezentat Secretariatului CONUSC în luna noiembrie.


03 November 2015>>

Delegaţia Î.S. „Calea Ferată din Moldova” condusă de directorul general al CFM, Iurii Topala, în perioada 4-5 noiembrie 2015, la Tașkent, Republica Uzbekistan, va participa la cea de-a 63-a şedinţă a Consiliului pentru transport feroviar al statelor-membre ale Comunităţii, la care vor participa şefii administraţiilor de căi ferate din statele-membre ale CSI, ţările Baltice, Finlandia, Georgia, Bulgaria, precum şi reprezentanţii Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Feroviarilor şi Constructorilor din domeniul transportului.


02 November 2015>>

În perioada 27-30 octombrie a.c., în orașul Bișkek, Republica Kârgâstan, a avut loc cea de-a XXIV Conferința Tarifară Feroviară, la care a participat șeful Serviciului Management Eficiență Energetica cu atribuții de vicedirector general pentru Activitate Comercială, Grigore Condurache și șeful Serviciului Comercial, Dorin Butnaru.

În cadrul Conferinței, administrațiile Căilor Ferate au prezentat raportul de activitate a politicii tarifare pentru anul 2015, au inclus modificările necesare în Acordul Tarifar, au stabilit politica tarifară pentru anul 2016. De asemenea, părțile au decis care va fi administrația responsabilă de activitățile politicii tarifare pentru anul 2016. Respectiv, conducerea i-a fost încredințată administrației Căii ferate din Republica Kazahstan.

Totodată, participanții și-au exprimat recunoștința și au apreciat profesionalismul administrației Căii Ferate din Ucraina, care a deținut conducerea Politicii Tarifare din anul 2005. Cea de-a XXV Conferință Tarifară se va desfășura în luna octombrie a anului 2016, în Armenia.


31 October 2015>>

Angajații din cadrul Căii Ferate din Moldova și a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în frunte cu directorul general al CFM, Iurii Topala și cu ministrul Iurie Chrinciuc au plantat copaci cu prilejul Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului ”Un arbore pentru dăinuirea noastră” în raionul Ungheni (s. Gherman și s. Zagarancea).

Directorul general al CFM, Iurii Topala a mulțumit angajaților din cadrul întreprinderii pentru implicare în acțiunile de înverzire a plaiului.

Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră” a fost instituită prin decret prezidenţial în 1995.


30 October 2015>>


La data de 29.10.2015, în orașul Astana, Republica Kazahstan, Directorul Direcției Resurse Umane, Vitalie Manole, a participat la Ședința Grupului de Lucru cu privire la politica de resurse umane și lucrul cu tinerii specialiști a Direcției Consiliului pentru Transportul Feroviar a țărilor participante la Comunitate.

În cadrul ședinței de lucru participanții:

- Au analizat rezultatele activității grupului de lucru pe anul 2015.

- Au discutat despre colaborarea Confederației Internaționale a Sindicatelor Feroviare cu Grupul de lucru în ceea ce privește politica de resurse umane și lucrul cu tinerii specialiști.

- Au planificat evenimentele, activitățile comune pentru anul 2016, care prevăd și un program de schimb profesional între tinerii specialiști din cadrul direcției resurse umane.

- Au elaborat practici al căror scop este să contribuie la formarea specialiștilor de înaltă calificare etc.

Ședința a fost organizată de Compania Națională a Căilor Ferate din Kazahstan.


28 October 2015>>

În contextul sistării zborurilor companiilor ucrainene spre Rusia și a celor rusești spre Ucraina, ca urmare a interdicțiilor ambelor state, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” informează călătorii despre următoarele curse:

Nr.
trenului
DestinatiaPlecarea de la ChisinauSosirea la statia
termenus
Ore parcurseCalea de deservireCategoria vagoanelorZilele circulatiei
047Chisinau - Moscova Kievskaia11.2116.5929.38CFMSV, VC, NC, VR Zilnic
061Chisinau - St. Petersburg - Vitebsk21.2611.5638.30CFMVC, NC, VR Pare
VagonChisinau - Minsk 21.2600.0826.42BCVC, NC Pare
066Chisinau - Moscova Kievskaia22.5704.4328.48RJD VC, NC, VR Impare
341Chisinau - Moscova Kievskaia20.4905.1832.29CFMVC, NC, VR Zilnic
642Chisinau - Odesa07.3412.1104.37CFMNC Zilnic


27 October 2015>>

În atenția copiilor pasionați de artă!

The Community of European Railway and Infrastructure Companies/ Comunitatea Căilor Ferate şi Companiilor de Infrastructură din Europa (CER) organizează concursul anual de desene cu tematică de Crăciun, destinat copiilor până la 12 ani.

Concursul este deschis tuturor copiilor rezidenți pe teritoriul unuia dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi din Albania, Bosnia Herțegovina, Georgia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia.

Cele mai reușite desene vor fi premiate, iar desenul câștigător va ilustra felicitările de Crăciun ale CER.

Tema concursului de desene este: “White Christmas & Trains” (Crăciunul Alb și Trenurile)

Toate desenele și formularele de aplicare trebuie scanate și trimise la următoarea adresă de e-mail: contact@cer.be. până la data de 6 noiembrie 2015.

Pentru mai multe informații apelați la nr. de telefon: 062162481


23 October 2015>>

Astăzi, 23 octombrie 2015, la Chișinău, a fost semnat Protocolul Comisiei de Frontieră a Societăților de Cale Ferată de Stat din Moldova și România. Părțile semnatare au fost: Calea Ferată din Moldova, CFR S.A., CFR Marfă și CFR Călători. Acestea și-au asumat un șir de sarcini, care urmează a fi îndeplinite pe parcursul anului.

În acest context, vicedirectorul CFM, responsabil de Infrastructură și Tracțiune, Sergiu Tomșa, și-a exprimat încrederea în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul feroviar, asigurând partenerii că CFM va depune toate eforturile pentru a realiza scopurile propuse.

La rândul ei, partea română și-a exprimat convingerea că relaţiile de colaborare dintre cele două ţări vor contribui la majorarea traficului de mărfuri și călători.

Ședința Comisiei Mixte de Frontieră se desfășoară anual conform acordului încheiat între părți


22 October 2015>>

În perioada 21-23 octombrie, a.c., la Chișinău se desfășoară ședința Comisiei de Frontieră a Societăților de Cale Ferată de Stat din Moldova și România.

În cadrul ședinței, părțile vor aborda un șir de subiecte printre care se numără:

  • Analiza volumului de transport de mărfuri de comerț exterior prin punctele de frontieră;
  • Stabilirea graficul de circulație al trenurilor, staționării vagoanelor și locomotivelor;
  • Elaborarea unor măsuri pentru asigurarea transmiterii mărfurilor de import-export și pentru reducerea timpului de staționare a vagoanelor și întoarcere a locomotivelor;
  • Analiza proiectului Instrucției cu privire la exploatarea trecerii de frontieră Galați-Larga-Giurgiulești;
  • Coordonarea graficului de circulație a trenurilor la frontieră pe anul 2016.

În acest sens, mîine, 23 octombrie, va fi semnat un proces verbal ce va include toate deciziile ce au fost luate în cadrul dialogului moldo-român.


21 October 2015>>

Marți, 20.10.2015, delegația Î.S. „Calea Ferată din Moldova” condusă de directorul general, Iurii Topala a efectuat o vizită de rang înalt la Odesa.

Oficialii s-au întâlnit cu directorul general interimar al Întrеprinderii de Stat a Căii Ferate Ucrainene, Zavgorodnîi А.V., la sediul Direcției Căii Ferate din Odesa, cu guvernatorul regiunii Odesa, Mihail Saakașvili, la rezidența acestuia și cu alți reprezentanți ai autorităților locale, printre care și Livițchi Ilie, decorat cu Ordinul de Onoare al Feroviarilor din Republica Moldova.

În urma convorbirilor, directorul general al CFM, Iurii Topala a semnat un proces verbal cu autoritățile din Odesa - Mihail Saakașvili, Boico G.A și Zavgorodnîi А.V, în cadrul căruia sunt prevăzute sarcinile ce urmează a fi îndeplinite pentru restabilirea și construirea unei porțiuni de cale ferată între stația Berezino (Odesa) și stația Basarabeasca (Republica Moldova).

Totodată au fost abordate și următoarele subiecte:

  • Constituirea unui grup de lucru (format din specialiști moldoveni și ucraineni), care va lua decizii cu privire la asigurarea transportului de mărfuri pe traseul Arțiz-Basarabeasca-Reni-Galați, precum și va coordona acțiunile întreprinse conform planului de Formare a Trenurilor pe anii 2015-2016.

  • Formarea unui grup de lucru responsabil de elaborarea tarifelor transportului marfar pe segmentul de cale ferată Basarabeasca-Etulia-Reni-Giurgiulești.

Mai mult ca atât, a fost pusă în discuție lansarea unei noi curse Chișinău-Odesa. Părţile au convenit asupra continuării dialogului dintre Ucraina şi Republica Moldova și asupra stabilirii unor acțiuni concrete.

Amintim că realizarea acestui proiect comun va contribui la îmbunătățirea transportului internațional de mărfuri.Toate ştiri