MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48.
Anticamera Directorului General: tel. 83-44-08, fax. 83-24-80.
Secretariatul Directorului General: tel. 83-42-04, fax. 22-51-62.
Birou de informaţii a gării: tel. 83-27-33, 83-27-34.


 27 August 2015


Stimați angajați ai sistemului feroviar!

Am onoarea şi deosebita plăcere să vă adresez sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul a două sărbători valoroase și simbolice pentru țara noastră - Ziua Independenţei Republicii Moldova și Limba Noastră.

Este foarte important ca fiecare dintre noi să simtă necesitatea de a se mândri că este cetățean liber într-o țară democratică și să nu-i uităm pe cei care călăuziți de puternice sentimente naționale au contribuit la libertatea și independența noastră.

Sărbătoarea Limba Noastră o vom marca pe 31 august! Astfel că vă îndemn să păstrați și să perpetuați această limbă frumoasă și sfântă moștenită din strămoși, fiindcă ea este sufletul unui popor șine definește ca neam.

Vă urez multă sănătate, noroc, perseverență, succese în activitatea zilnică, încredere și să transmiteți patriotismul și dragostea de țară și generațiilor viitoare!

Cu profund respect

Iurii Topală
Director general interimar Î.S. „Calea Ferată din Moldova”


 26 August 2015

Comunicat de presă

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” informează că noua conducere a achitat integral salariile pentru luna mai și a demarat plata salariilor pentru luna iunie curent. Astfel că, angajații din unele subdiviziuni ale întreprinderii și-au primit deja leafa pentru luna iunie. Printre aceste filiale se numără:

 • Secția de întreținere a căii Chișinău,
 • Secția de întreținere a căii Bălți,
 • Secția de întreținere a căii Basarabeasca
 • Secția de întreținere a căii Bender
 • Secția de întreținere a căii Ocnița
 • Depoul de vagoane de calători Chișinău
 • Depoul de locomotive Chișinău
 • Depoul de locomotive Bender
 • Depoul de locomotive Basarabeasca
 • Depoul de locomotive Bălți

În cel mai scurt timp, urmează ca și muncitorii celorlalte subdiviziuni ale CFM să fie remunerați. În acest context, Iurii Topală le mulțumește tuturor angajaților pentru răbdare și înțelegere. Amintim că la momentul actual, directorul general interimar, Iurii Topală, își concentrează toate eforturile pentru achitarea salariilor și a motorinei, celelalte achiziții fiind stopate.


 25 August 2015

Anunţ!

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă că mâine, 26.08.2015, la ora 8:37, va fi repus în circulaţie trenul renovat nr. 2, pe traseul Chişinău – Ungheni.


 25 August 2015

Comunicat de presă

Referitor la acuzaţiile președintelui partidului „Casa - Noastră”, Grigore Petrenco, conform cărora angajații Î.S. „Calea ferată din Moldova” nu au primit salariile din luna mai și întreprinderea urmează a fi privatizată, CFM informează că acestea sunt nefondate şi nu corespund realităţii.

Considerăm că informațiile d. Petrenco sunt tendențioase, menite să dezbine angajații CFM și să-și promoveze scopurile politice. Menționăm că noua conducere a achitat integral salariile pentru luna mai și că pe moment a demarat plata salariilor pentru luna iunie curent. Mai mult ca atât, obiectivul directorului general Iurii Topală este lichidarea tuturor restanțelor salariale până la finele anului 2015. Directorul general al CFM va depune eforturi pentru soluţionarea tuturor problemelor existente în cadrul instituţiei. În acest sens, Iurii Topală contează pe profesionalismul şi înţelegerea angajaţilor de la CFM și le mulțumește pentru răbdare și încredere.


 20 August 2015

Concurs în atenția celor pasionați de fotografie!

The Community of European Railway and Infrastructure Companies/ Comunitatea Căilor Ferate şi Companiilor de Infrastructură din Europa (CER) lansează cea de-a 3 ediție a concursului de Fotografie „European Railway”/”Căile Ferate Europene”. În acest context, vor fi selectate 12 poze ce reflectă o imagine modernă, vie, dinamică a căilor ferate, care vor ilustra filele calendarului CER pentru anul 2016. Câștigătorii vor obține un premiu în valoare de 200 de euro.

Data limită pentru trimiterea pozelor în format electronic este: 16 octombrie 2015.

Concursul este deschis tuturor persoanelor rezidente pe teritoriul unuia dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi din Albania, Bosnia Herțegovina, Georgia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia. Vor fi luate în considerație doar fotografiile făcute în țările menționate mai sus. De notat că fiecare poză expusă în calendar va fi semnată cu numele posesorului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul desfăşurării concursului fără o notificare prealabilă.

Regulamentul complet poate fi studiat urmărind linkul: www.cer.be/publications/photography-contest.


 19 August 2015

Astăzi, 19.08.2015, a revenit pe șine trenul modernizat nr. 4 cu titlu de experiment pe cursa Chișinău - Ungheni. La eveniment au fost prezenți: ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc; directorul general interimar al Căii Ferate, Iurii Topală și alți reprezentanți ai instituției.

Oficialii au examinat cu vădit interes și multă atenție cabinele vagoanelor, au discutat atât cu reprezentanții instituțiilor media, cât și cu pasagerii și cu mașiniștii.

Ministrul Chirinciuc a subliniat că una dintre cele mai principale sarcini este de a readuce și de a majora numărul de clienți care circulă cu trenul, dar și de a lansa o cursă nouă Chișinău - Iași în viitorul apropiat pentru a satisface cererile pasagerilor.

Directorul general a accentuat că repunerea în circulație a trenurilor diesel va contribui la sporirea încrederii călătorilor, dar și la dezvoltarea infrastructurii feroviare. În contextul întrebărilor referitoare la traficul de mărfuri, Iurii Topală a declarat că Î.S „Calea Ferată din Moldova” este transparentă și deschisă către toate companiile care doresc să transporte mărfuri.

La rândul lor, călătorii au rămas plăcut surprinși de noile modificări, menționând că în comparație cu garniturile vechi, acest tren este mult mai confortabil și că de acum încolo vor putea circula în condiții civilizate.

De mâine, 20 august, trenul renovat se va deplsa pe traseul Chișinău – Ocnița. Mai mult ca atât, până la sfârșitul lunii septembrie vor fi repuse în circulație trenurile noi pe următoarele trasee: Chișinău – Ocnița; Chișinău – Ungheni și Chișinău – Odesa. Totodată, se vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a lansa și cursa Chișinău - Iași.

Prețul biletelor va varia de la 22 lei până la 49 lei în funcție de clasa vagoanelor.


 17 August 2015

Comunicat anunț
CFM repune în circulație trenurile modernizate

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunță că miercuri, 19 august a.c., începând cu orele 8:10 va fi pus în circulație trenul modernizat nr. 4 pe traseul Chișinău – Ungheni, cu caracter experimental.

La eveniment vor participa: Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc; Directorul general interimar al Căii Ferate, Iurii Topală și alți reprezentanți ai instituției.

Până pe 2 septembrie urmează ca și celelalte două trenuri pentru călători ale întreprinderii să fie reluate cu program normal de circulaţie pe cursa Chișinău – Ocnița. Vor rămîne valabile aceleaşi preţuri pentru biletele de călătorie.

Trenurile diesel și-au întrerupt activitatea în luna martie 2014 ca urmare a unui incendiu la garnitura nr. 3.


 17 August 2015

Anunț

Î.S. "Calea Ferată din Moldova" propune pentru transmiterea în locaţiune activele care nu sunt utilizate în procesul tehnologic al filialelor întreprinderii în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008.

Întreprinderea dispune de un șir de bunuri imobile, printre care se numără: clădiri pentru depozitări, încăperi în clădirea gării, garaje, ateliere, antrepozite, magazine, platforme de încărcare ș.a. Mai mult ca atât, activele sunt amplasate în mai multe regiuni ale țării cum ar fi: Chișinău, Fălești, Ungheni, Basarabeasca, Drochia, Edineț, Ocnița etc.

Pentru mai multe detalii despre denumirea și descrierea obiectelor, locul amplasării, suprafața acestora accesați următorul link: http://railway.md/ro/naim/pereceni.htm

Sau vă puteţi adresa la telefonul (+373-22) 83-40-45, email: nks_ned@railway.md


 14 August 2015

Directorul general al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Iurii Topală, a avut astăzi o întrevedere cu expeditorii și agenții economici din Republica Modova.

Discuția s-a axat pe majorarea și atragerea volumului traficului de mărfuri, care va permite îmbunătățirea situației la capitolul transportului de marfă.

„Sunt necesare de a fi implementate măsuri concrete împreună cu partenerii noștri, pentru a remedia această problemă” a accentuat domnul director.

În ultima perioadă, din cauza situației politice din regiune volumul transportărilor - marfă, inclusiv călători a scăzut considerabil.


 13 August 2015

AVIZ

Consiliul de Administraţie al Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunţă desfăşurarea concursului de suplinire a funcţiei vacante de Director general – Administrator al CFM în baza Regulamentului “Pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii de stat, al cărei Fondator este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, aprobat de Ordinul Ministrului nr.237 din 30.10.2013, amplasat pe site-ul oficial al ministerului de specialitate la compartimentul ministerul/legislaţia/ordine. Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse сătre Comisia de concurs în termen de 14 zile lucrătoare din data afişării avizului. Informaţia de mai jos privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe site-ul oficial al ministerului de specialitate www.mtid.gov.md şi al CFM www.railway.md în limba de stat.

Condiţii de concurs


 12 August 2015

Următoarea destinație a directorului general interimar al Căii Ferate din Moldova, Iurii Topală, a fost localitatea Giurgiulești, unde, însoțit de Miron Găgăuz, vicedirectorul întreprinderii, responsabil de Deservire Tehnică și Reparații, a efectuat o vizită de lucru la Nodul Feroviar Giurgiulești, dar și la compania Trans- Oil (deținătorii terminalelor cerialiere și clienți importanți instituției).

În cadrul întrevederii cu șeful stației, s-a discutat despre infrastructura feroviară, proiecte durabile, schimbări eficiente, dar și despre dificultățile ce le întâmpină filiala.

De asemenea, au avut loc convorbiri și cu agenții economici din regiune cu scopul de a identifica cele mai optime soluții pentru majorarea traficului de mărfuri. „Prin implicarea operatorilor economici din preajma localității, prin eforturi și proiecte comune vom reuși să îmbunătățim situația la capitolul transportului de marfă” a subliniat directorul magistralei.

De notat că Giurgiulești este extremitatea sudică a Republicii Moldova.


 11 August 2015

Astăzi, directorul general interimar, Iurii Topală, a efectuat vizite de documentare în orașele Bălți și Ungheni. În municipiul Bălți, punctele de oprire au constituit: Remiza de vagoane, Uzina de Traverse din beton armat, Depoul de Locomotive, Spitalul feroviar local, Gara Bălți – Slobozia, Stația mașini de cale nr. 29 și Secția de intervenție nr. 3.(care se află doar la Chișinău, Basarabeasca și Bălți).

În orașul Ungheni, călătoria a început de la Stația filialei, și a continuat la Staționarului de zi, Ambulatorul stației Ungheni, dar și la Depozitul rezervei de locomotive.

Iurii Topală a discutat atât cu administrația, cât și cu toți lucrătorii filialelor, a căror întrebări nu conteneau. Achitarea salariilor și o eventuală majorare a acestora, perspectivele CFM, planurile de restructurare a întreprinderii sunt doar câteva dintre subiectele abordate. Mai mult ca atât, angajații au venit cu o serie de propuneri și idei, care ulterior, în viziunea lor, vor contribui la modernizare instituției.

Directorul a solicitat ca aceste idei să fie prezentate în scris șefilor de filială, după care vor fi analizate minuțios de către specialiști.

Totodată, Iurii Topală a trasat sarcini și pentru instituțiile medicale feroviare, care urmează în cel mai apropiat timp să vină cu o serie de proiecte concrete și funcționale privind reorganizarea acestora în scopul micșorării cheltuielilor întreprinderii pentru întreținerea punctelor medicale.

La sfârșit, angajații structurilor feroviare, i-au mulțumit directorului pentru prezență și înțelegere și i-au urat succes în toate activitățile și proiectele viitoare.


 10 August 2015

Directorul general interimar al Căii Ferate din Moldova, Iurii Topală, a discutat astăzi cu reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Octavian Costaș despre condițiile ce urmează a fi implementate de către CFM în cadrul Acordului de Împrumut semnat dintre BERD și Republica Moldova în valoare de 52,5 mln. de euro.

Bancherul senior în cadrul BERD a enumerat angajamentele și condițiile care trebuie îndeplinite cât mai curând de către CFM, printre care se numără: semnarea unui șir de acorduri de grant, selectarea consultanților în domeniile relevante și semnarea contractelor cu aceștia etc. „Perioada de implementare a acestor condiții durează, din motiv că Î.S. „Calea Ferată din Moldova” nu a mai avut o asemenea experiență, însă prin muncă continuă și implicare, efectuarea acestor condiții este posibilă” a precizat Octavian Costaș.

La rândul său, Iurii Topală, a dat asigurări că va întreprinde toate măsurile necesare pentru accelerarea procesului de executare a condițiilor prezentate. Mai mult ca atât, va facilita îndeplinirea clauzelor prin discuții constructive cu organele competente, inclusiv cu Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor și Ministerul Finanțelor.

Amintim că banii vor fi folosiţi pentru achiziția locomotivelor și reabilitarea infrastructurii feroviare.


 06 August 2015

Vizitele de documentare continuă. Astăzi, în orașul Basarabeasca, directorul interimar al Căii Ferate din Moldova, Iurii Topală, a vizitat următoarele filiale ale întreprinderii: Depoul de locomotive nr. 3, Remiza vagoane nr. 4 și Remiza vagoane frigorifice nr. 2.

Administrația din Basarabeasca a trecut în revistă activitățile filialelor, menționând necesitatea achiziționării pieselor de schimb pentru repararea diferitor tipuri de vagoane și locomotive. De asemenea, lucrătorii și-au expus părerea vizavi de situația creată, au pus întrebări, inclusiv despre remunerarea muncii lor.

La rândul său, Iurii Topală, a subliniat că prin efectuarea vizitelor și discuțiilor constructive cu angajații CFM problemele semnalate vor fi soluționate cât mai curând. În același timp, directorul general a specificat că se bizuie pe înțelegerea și răbdarea lucrătorilor magistralei și le-a promis că va depune eforturi maxime pentru redresarea situației.

Pe lângă familiarizarea cu procesul tehnologic și de producție, Iurii Topală, a vizitat și Casa de Odihnă a brigăzilor de Locomotive, de care a rămas plăcut surprins, datorită condițiilor prielnice pentru odihna mecanicilor de locomotive.

De notat că Nodul de Calea Ferată Basarabeasca este cel mai mare din Republica Moldova.


 05 August 2015

Astăzi, 05.08.2015, directorul interimar al Căii Ferate din Moldova, Iurii Topală, a întreprins o vizită la Depoul de vagoane nr. 1 și Depoul de locomotive din Chișinău, pentru a evalua starea de ansamblu curentă la aceste filiale.

Subiectele abordate în cadrul întrevederii s-au axat pe problemele actuale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, aspectele cooperării eficiente cu partenerii străini, analiza situației curente, lipsa specialiștilor tineri și calificați, lucrările de reparație ș.a.

Totodată, directorul a solicitat șefului serviciului de Tracțiune, Vasilache Ion, ca până la data de 20 august a.c. să fie repus în circulație un tren modernizat.

Mai mult ca atât, au avut loc discuții și cu angajații depourilor, care contează pe sprijinul directorului general interimar și speră că în cel mai scurt timp își vor primi salariile meritate. În acest context, Iurii Topală a reiterat că achitarea salariilor constituie obiectivul de bază la momentul actual.


 04 August 2015

Directorul interimar al CFM, Iurii Topală, a efectuat astăzi o vizită de documentare la Spitalul Clinic Central al Căii ferate din Moldova și la subdiviziunile acestuia.

Administrația spitalului, în frunte cu Vitalie Starîș, i-a prezentat directorului CFM serviciile pe care le prestează instituția, problemele cu care se confruntă, dar și metodele de soluționare a acestora.

De asemenea, Iurii Topală a vizitat toate sălile spitalului și a reliefat importanța promovării acestuia la nivel național.

În cadrul întrevederii s-a discutat despre soluțiile de eficientizare a sectorului medical feroviar, majorarea încasărilor prin intermediul reorganizării instituției, dar și despre acțiunile concrete ce urmează a fi implementate.

Tot în acest context, directorul CFM, a solicitat administrației spitalului elaborarea unui plan de restructurare a acestor instituții în așa fel încât cheltuielile să nu depășească veniturile, pentru buna lor funcționalitate și continuitate.

De menționat că, vizite similare urmează să aibă loc în toate subdiviziunile întreprinderii, scopul principal fiind de a identifica cele mai stringente probleme și de a realiza reformele corespunzătoare.


 29 July 2015

Invitaţie pentru presă
De Ziua Feroviarului, CFM va prezenta noul logo al instituției

Stimați reprezentanţi ai mass-media!

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” are plăcerea să vă invite la festivitatea organizată cu prilejul marcării Zilei Feroviarului, care va avea loc vineri, 31 iulie 2015, începând cu orele 9:15 în incinta Palatului de Cultură al Feroviarilor (bd. Decebal 2).

În cadrul evenimentului, în premieră va fi prezentat noul logo al Căii Ferate din Moldova, care constituie o parte integrantă din rebrandingul întreprinderii.

De asemenea, invitații vor putea admira expoziția de desen a copiilor cu genericul „Trenuțul meu” și vor lua parte la deschiderea plăcii comemorative din fața Palatului Feroviarilor.


 16 July 2015

Comunicat de presă

În legătură cu informațiile publicate pe portalul Actualități.md și preluate de alte instituții mass-media privind majorarea de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a costului biletelor de călătorie pe destinația Chișinău-Moscova, administrația întreprinderii vine cu următoarele precizări:

Costul biletului de călătorie în traficul internațional este format în funcție de cursul valutei naționale (inițial acesta fiind stabilit în franci elvețieni conform Acordului cu privire la tariful interstatal de călători în vigoare din 15 iunie 1995 la care R.Moldova este parte), cât și de coeficienții de indexare a căilor ferate din țările pe care le tranzitează trenul. Potrivit prevederilor Acordului menționat, din aprilie 2013, Î.S „Calea ferată din Moldova” aplică coeficientul constant de indexare – 2,25 la biletul de călătorie fără suplimentul de pat. În același timp, Căile Ferate ale Ucrainei și Rusiei aplică coeficienți de indexare flotanți, în funcție de perioadele calendaristice, care constituie de la 2,67 până la 3,57 pe teritoriul Ucrainei și de la 3,09 până la 4,82 pe teritoriul Federației Ruse.

Ca urmare, din motive obiective, care nu depind de ÎS ”Calea Ferată a Moldovei”, în anumite perioade, în urma aplicării pe teritoriul acestor state a coeficienților maximi, costul biletelor poate varia.

În același timp, CFM precizează că, pentru a atrage fluxuri suplimentare de pasageri pe direcțiile internaționale, din 20 aprilie 2015 întreprinderea a micșorat coeficienții de indexare pentru cursele internaționale cu 20%, fapt care a condus la ieftinirea biletelor în traficul internațional.

Prin urmare, în 2015 costul biletului de călătorie la trenul 47/48 Chișinău – Moscova, însumând toți parametri de calcul, variază în felul următor:

Categoria vagonului Prețul minim în anul 2015 Prețul maxim în anul 2015
Vagon cu locuri numerotate (de dormit) 1305,60 lei 1699,90 lei
Vagon cu compartimente 2162,30 lei 2821,10 lei

Considerăm, deci, că, atât titlul, cât și conținutul din articolele dumneavoastră care au vizat activitatea ÎS ”Calea Ferată a Moldovei” și afirmă că biletele s-au scumpit cu 1000 de lei fără a anunța consumatorii sunt tendențioase și nu corespund cu realitatea.

Ca atare, întreprinderea noastră dorește să se prevaleze de dreptul la replică și solicită publicarea integrală a acestui comunicat pentru a corecta speculațiile apărute în materialele dumneavoastră, în scopul unei informări corecte a opiniei publice.


 24 June 2015

Întreprinderea de Stat "Calea ferată din Moldova", în temeiul ordinului № 254H din 22.06.2015, începînd cu 10.07.2015 va aplica tarifele indexate pentru transportul de mărfuri pe Calea Ferată din Moldova în trafic local, indicate în Culegerea de tarife.


 08 June 2015
În perioada 2-5 iunie 2015, în temeiul împuternicirilor acordate de ministerul de ramură delegaţia Î.S.„Calea Ferată din Moldova” (CFM) a participat la activităţile celei de-a XLIII-a Sesiuni a Consfătuirii Miniştrilor Organizaţiei de Colaborarea Căilor Ferate (OSJD)de la Ulan-Bator, Mongolia. Delegaţia CFM a fost condusă de dl Miron Gagauz, vicedirector general pentru deservirea tehnică şi reparaţii.

La reuniune au participatmembrii OSJD din 21 de ţări din Asia şi Europa Сentrală şi de Est, precum şi reprezentanţii invitaţi ai Direcţiei Generale Mobilitate şi Transport a Comisiei Europene (DG MOVE), Comitetului Internaţional pentru Transport Feroviar (CIT), Ministerului Terenurilor, Infrastructurii şi Transportului al Republicii Coreea.

Sesiunea plenarăa dezbătut cele 11problemeincluse în agendă privind dezvoltarea reţelelor de căi ferate şi a transporturilor de marfă şi de călători pe cale ferată în traficul Europa – Asia ce se realizează în cadrul acordurilor înterdepartamentale de bază a OSJD precum SMGS şi SMPS. S-a făcut bilanţul activităţilorîn anul 2014 aleComisiilor OSJD pentru politica de transport şi strategii de dezvoltare şi pentru dreptul de transport.S-a promovat iniţiativa Administraţiei de Stat a Transportului Feroviar din Ucraina pentru elaborarea recomandărilor uniforme deinstruire profesională a cadrelor în domeniului transportului feroviar de marfă. S-a acceptat proiectul noii Convenţii consolidate privind traficul feroviar internaţional direct, elaborat de Grupul de lucruad-hoc al OSJD pentru a fi remis spre lansarea procedurilor interne necesare în ţările-membre ale OSJD. S-a recomandat convocarea unei Conferinţe internaţionale de adoptare a textului Convenţiei în anul 2016. S-a aprobat Programul de activitate a OSJD pe anul 2016şi anii următori, s-a definitivat bugetul OSJD pe anii 2015-2016.

Următorea cea de-a XLIV-ea sesiune a Consfătuirii Miniştrilor OSJD va avea loc în luna iunie 2016 în Republica Azerbaidjan.

 05 June 2015
În perioada 2 – 5 iunue 2015 la Chişinău, Republica Moldova, s-a desfăşurat reuniunea anuală a oficialilor imputerniciţi din Î.S.„Calea Ferată din Moldova” (CFM), Compania Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., „Căile Ferate de Stat din Bulgaria – Transporturi de Marfă” EODD, Administraţia de Stat a Transporturilor Feroviare din Ucraina şi SAD “Căile Ferate din Rusia” privind coordonarea volumelor orientative şi condiţiilor de transportare a mărfurilor de comerţ exterior. Delegaţia CFM a fost condusă de dl Arcadie Vicol, vicedirector general pentru activitatea comercială.

În cadrul reuniunii au fost făcute bilanţurile realizării transporturilor pe cale ferată a măfurilor de comerţ exterior pentru anul 2014 şi coordonate volumele orientative de transportare pe anul 2015. S-a convenit asupra condiţiilor de bază pentru asigurarea transporturilor feroviare a mărfurilor de comerţ exterior între România, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi ţările CSI, Republica Lituania, Republica Letonia, Republica Estonia şi Georgia prin trecerile de frontieră dintre Ucraina şi România, Republica Moldova şi România pentru anul de fraht 2015-2016.

S-a deciz ca următoarea reuniune cu privire la coordonarea volumelor orientative de transportare a mărfurilor de comerţ exterior va avea loc în Ucraina în luna februarie 2016.

 27 May 2015
În perioada 20-21 mai 2015 la Minsk, Republica Belorusi, s-a desfăşurat cea de-a 62-a şedinţă a Consiliului pentru transport feroviar al statelor-membre ale Comunităţii, la care au participat şefii administraţiilor de căi ferate din statele-membre ale CSI, ţările Baltice, Finlandia, Georgia, Bulgaria, precum şi reprezentanţii Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Feroviarilor şi Constructorilor din domeniul transportului.

Delegaţia Î.S.„Calea Ferată din Moldova” (CFM) a fost condusă de dl Vladimir Cebotari, Director General al CFM.

Şedinţa a fost prezidată de dl Vladimir Iakunin, preşedinte al Consiliului, preşedintele SAD „Căile Ferate din Rusia” (RZD).

În cadrul celei de-a 62-a şedinţe a Consiliului s-au făcut bilanţurile activităţii de exploatare a reţelelor de căi ferate pe ecartament 1520 pentru anul 2014 şi primul trimestru al anului 2015, s-au discutat normativele graficului de circulaţie a trenurilor pentru anii 2015/2016; s-a examinat situaţia decontărilor reciproce între administraţiile de căi ferate pentru anul 2014 şi primul trimestru al anului 2015; s-au aprobat rezultatele inventarierii din 2014 a containerelor universale, s-au stabilit condiţiile de pregătire pentru inventarierea parcului de vagoane de marfă în 2015; s-a luat act de lucrul efectuat în anul 2014 ce ţine de Concepţia de stabilire a Politicii tarifare coordonate a căilor ferate statelor – membre ale CSI; s-au aprobat modificări într-un şir de documente normative cu caracter tehnic, care reglementează interacţiunea administraţiilor de căi ferate în traficul feroviar internaţional.

Conform totalurilor celei de-a 62 şedinţe a Consiliului a fost semnat un Protocol, deciziile căruia stabilesc caracterul relaţiilor reciproce dintre administraţiile de căi ferate feroviare pe ecartament 1520 în anul curent şi pe o peioadă mai îndelungată.

 20 May 2015
În perioada 12-15 mai 2015 la Chişinău a avut loc şedinţa reprezentanţilor Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) şi ai Administraţiei de Stat a Transportului Feroviar din Ucraina (UZ), în cadrul căreia s-a discutat schimbul electronic de date la transportul feroviar internaţional de mărfuri.

Agenda de lucru a inclus examinarea şi definitivarea proiectului Acordului între CFM şi UZ cu privire la schimbul electronic de date, aprobarea listei de mesaje, formatului şi tehnologiei schimbului de informaţii în volumul documentului de transport al mărfurilor, organizarea schimbului electronic de informaţii privind procesul de transport.

 14 May 2015
In data de 8 mai 2015 la Viena, Austria, s-a desfasurat cea de-a 55-a Adunare Generala a Comunitatii Cailor Ferate si Companiilor de Infrastructura din Europa (CER), la reuniunea au participat oficialii din cca 70 intreprinderi feroviare membre ale CER, precum si Directorul Executiv al Agentiei Feroviare Europene.

Principalele probleme supuse discutiilor in cadrul reuniunii au vizat Pilonul de Piata si cel Tehnic al celui de-al Patrulea Pachet Feroviar, crearea Fondului European al Investitiilor Strategice, revizuirea pe termen mediu a Cartei Albe de Dezvoltare a Transporturilor din 2011, Platforma pentru Managerii de Infrastructura Feroviara din Europa, digitalizarea cailor ferate,operarea amendamentelor la Statutul CERsi planul calendaristic al activitatii pe anul 2015.

Urmatoarea Adunare Generala a CER va avea loc pe 24 septembrie 2015 la Oslo, Norvegia.


 07 May 2015

În scopul diminuării parţiale a pierderilor din activitatea de transport de pasageri în trenurile locale, în temeiul scrisorii Ministerului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor din Republica Moldova, nr.02/9-6-31 din 24.04.2015 art. 12 din Codul Transportului Feroviar, se aprobă, conform Ordinului nr.158/N din 05.05.2015, ajustarea costului călătoriei în trafic local (tren local) conform tabelului alăturat.

Costul călătoriei în trafic local (tren local)

Nr.Distanța parcursă kmCostul biletului pentru adulți / MDL
Vagon standard Clasa IIIVagon de clasa IIVagon cupe Clasa I
1 1-50 14 19 25
2 51-60 16 22 28
3 61-70 18 25 33
4 71-80 21 29 38
5 81-90 23 33 43
6 91-100 26 36 47
7 101-110 27 38 49
8 111-120 30 41 54
9 121-130 32 45 58
10 131-140 35 48 63
11 141-150 37 52 67
12 151-160 38 53 68
13 161-170 40 56 73
14 171-180 42 59 77
15 181-190 45 62 81
16 191-200 47 66 85
17 201-250 56 78 101
18 251-300 64 89 116
19 301-350 70 99 128
 1. La tarifele pentru călătoria copiilor, cu vârsta cuprinsă între 5 – 10 ani, în trenurile locale, se va aplica coeficientul de micșorare în valoare de 2.
 2. Costul conține prima de asigurare obligatorie a transportatorilor.

 27 April 2015

În perioada 20-24 aprilie 2015 la Praga, Republica Cehă, s-a desfăşurat cea de-a ХХХ-ea Conferinţă a Directorilor Generali (reprezentanţilor responsabili) ai Căilor Ferate ale Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OSJD). Delegaţia Î.S."Calea Ferată din Moldova" la şedinţa plenară a Conferinţei a fost condusă de dl Serghei Tomşa, vicedirector general responsabil de infrastructură şi tracţiune.

La lucrările Conferinţei au participat delegaţi de la căile ferate din ţările – membre ale OSJD, inclusiv: Azerbaijan, Bielarusi, Bulgaria, Ungaria, Vietnam, Georgia, Iran, Kazahstan, China, Coreea de Nord, Kîrgîstan, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Polonia, Rusia, România, Slovacia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Cehia şi Estonia, precum şi reprezentanţii căilor ferate – observatoare din Ungaria, Germania, Grecia, Sîrbia, Franţa, Finlanda şi ai altor întreprinderi feroviare asociate din Europa şi Asia.

La şedinţa plenară a Conferinţei la 23-24 aprilie 2015 au participat dl Vladimir Iakunin, Preşedintele Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate (UIC) şi Preşidintele SAD “RZD”, şi dl Jean-Pierre Loubinoux, Director General al UIC.

În agenda Conferinţei Directorilor Generali ai OSJD au fost incluse 16 chestiuni, legate cu problemele de exploatare şi interacţiune a căilor ferate din ţările-membre ale OSJD în cadrul dreptului unificat de transport feroviar, ce se aplică în aceste ţări.

Participanţii Conferinţei au dezbătut rezultatele activităţilor pe anul 2014 ale celor 3 comisii permanente de lucru ale OSJD pentru transporturi de călători şi de mărfuri, infrastructură şi material rulant, precum şi a celor 2 grupuri de lucru pentru codificare şi informatică, problemele financiare şi de decontări, care se află în subordonarea Conferinţei Directorilor Generali ai OSJD, şi au aprobat programele de lucru ale acestor comisii şi grupuri de lucru pe anii 2015-2016.

Pentru continuarea dezvoltării cooperării dintre OSJD şi UIC în cadrul Conferinţei prin majoritatea voturilor s-a decis instituirea unui grup de lucru comun din reprezentanţii OSJD şi UIC, compus de căile ferate interesate, pentru efectuarea analizei fişelor OSJD/UIC cu scopul elaborării în baza acestora a standardelor feroviare internationale de aplicare binevolă.

De asemenea prin majoritatea voturilor a fost susţinută şi înnaintată spre adoptarea Sesiunii Consfătuirii Miniştrilor OSJD propunerea UZ privind elaborarea unor abordări şi programe unificate de perfecţionare profesională în domeniul transporului feroviar international de marfă, ce are o importanţă deosebită în legătură cu intrarea în vigoare a noii redacţii a textului revizuit al SMGS şi Instrucţiunii de Serviciu la SMGS începînd cu 1 iulie 2015.

Raportul Grupului de lucru temporar (GLT) pentru perfectarea documentelor de bază ale OSJD ce ţin de proiectul Convenţiei privind traficul feroviar internaţional, care va uni toate regulamentele, acordurile şi regulile OSJD în vigoare într-un act consolidat, a devenit o temă importantă a dezbaterilor în cadrul Conferinţei. Proiectul Convenţiei a fost luat în seamă şi după adoptarea de către Sesiunea Ministrilor OSJD, planificată la Ulan-Bator în iunie curent, urmează a fi examinat la conferinţa specială interguvernamentală care va fi organizată de Comitetul OSJD în februarie-martie 2016.

După propunerea MAV, a fost ales noul Secretar al Comitetului OSJD în persoana dlui Atilla Kişş, care anterior a activat la Ministerul Transporturilor al Ungariei.

S-a adoptat proiectul agendei pentru următoarea, cea de-a XXXI-ea Conferinţă a Directorilor Generali ai OSJD, care după invitaţia Î.S.«Compania Naţională Kîrgîz Temir Jolu» (KRG) va avea loc în aprilie 2016 la Ciolpan-Ata, Kîrgîstan.

Conform totalurilor şedinţei plenare a fost semnat Protocolul celei de-a XXX-ea Conferinţe a Directorilor Generali (reprezentanţilor responsabili) ai căilor ferate ale OSJD.

 10 April 2015
În conformitate cu Programul de lucru al Comisiei Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) cu privire la politica de transport şi strategii de dezvoltare pentru anul 2015, în perioada 7 – 10 aprilie 2015 la Chişinău s-a desfăşurat reuniunea experţilor la tema „Elaborarea şi realizarea acţiunilor complexe pentru îmbunătăţirea transporturilor şi dezvoltarea coridoarelor feroviare de transport OCCF”.

La şedinţă au participat reprezentanţii împuterniciţi ai statelor – membre ale OCCF din partea ministerelor de transport şi a administraţiilor de căi ferate din: Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Ungaria, Gruzia, Republica Kazahstan, Republica Populară Chineză, Republica Kirghîză, Republica Lituaniană, Federaţia Rusă, România, Ucraina, Republica Estonă, precum şi reprezentanţii ai unor companii asociate şi Comitetului OCCF.

Reuniunea experţilor a fost deschisă şi prezidată de către dl Zurab Cozmava specialistul Comisiei OCCF cu privire la politica de transport şi strategii de dezvoltare.

Reuniunea a examinat mersul realizării planurilor complexe cu privire la îmbunătăţirea transporturilor şi dezvoltarea coridoarelor feroviare de transport ale OCCF pînă în anul 2020, iclusiv cele care trec prin reţeaua CFM nr.12 şi nr.5d.

Republica Moldova a propus, iar România şi Bulgaria, ca statele-participante ale coridorului OCCF nr.12, şi Ucraina s-au înţeles asupra prelungirii coridorului feroviar OCCF nr.12 prin reţeaua de căi ferate a Republicii Moldova de la staţia Ocniţa (CFM) pînă la staţia Vălcineţ (CFM) şi mai departe prin teritoriul Ucrainei pînă la staţia Jmerinka (UZ) în condiţiile păstrării la etapa actuală a capacităţii de trafic existente pe teritoriul Ucrainei.

Introducerea magistralelor feroviare ale Republicii Moldova în reţeaua coridoarelor internaţionale de transport pe pricipalele direcţii ale fluxurilor de mărfuri şi de călători va contribui la atragerea investiţiilor externe pentru dezvoltarea respectivei infrastructuri de cale ferată.

 09 April 2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Î.S.”CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”
COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba de interviu din 3 aprilie 2015 şi concursul pentru ocuparea funcţiei vacante a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”

nr. d/onumele, prenumelepunctaj obţinut la proba de interviupunctaj totalcomentarii
1.Cebotari Vladimir169236a promovat proba de interviu, învingător al concursului
2.Cîrstea Ion110167a promovat proba de interviu


 02 April 2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Î.S.”CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”
COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor
admişi la proba de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante
a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”
(în ordinea depunerii dosarelor de concurs)

1. Cîrstea Ion
2. Cebotari Vladimir
3. Armaş Ivan
4. Dragoman Sergiu

 01 April 2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Î.S.”CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”
COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor
admişi pentru participarea la concursul de suplinire a funcţiei vacante
a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”
(în ordinea depunerii dosarelor de concurs)

1. Dabija Vasile
2. Midone Nicolae
3. Cîrstea Ion
4. Cebotari Vladimir
5. Armaş Ivan
6. Dragoman Sergiu

 01 April 2015
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 31 martie 2015, în jurul orei 19.45, în interiorul vagonului-motor al trenului pe ruta Chişinău-Ocniţa. Incidentul al avut loc la ieşirea din staţia Făleşti şi a fost stins cu ajutorul brigăzii de locomotive din Făleşti şi a echipelor de pompieri din Făleşti.

Locomotiva a fost dislocata de restul vagoanelor, astfel încăt să fie evitată răspîndirea incendiului.

Niciun pasager nu a avut de suferit.Ulterior, pasagerii au fost aduşi la staţia Făleşti, de unde au continuat deplasarea către destinaţie.

CFM a informat Ministerul Transporturilor despre acest incident, iar ministrul Trasporturilor Vasile Botnari a cerut derularea a unei anchete şi solicitat un report preliminar în cursul zilei de 1 aprilie a.c…

 27 March 2015
În perioada 25-26 martie 2015, la iniţiativa Comunităţii Căilor Ferate şi Companiilor de Infrastructură din Europa (CER), la Chişinău a avut loc întrevederea de lucru a oficialilor Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) cu Directoratul executiv al CER.

În cadrul discuţiilor cu participarea ministerului de specialitate a fost reiterată importanţa colaborării CFM cu această organizaţie, fiind abordate aspecte precum stadiul actual al relaţiilor, sprijinul posibil din partea CER referitor la înţelegerea corectă şi implementarea prevederilor legislaţiei europene în domeniul feroviar.

Părţile au subliniat faptul că relaţiile bilaterale trebuie să fie impulsionate, convenind asupra necesităţii de utilizare a experienţei acumulate de CER pentru promovarea acţiunilor privind implementarea capitolului de transport din Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova în partea ce ţine de transportul feroviar.


 20 March 2015

În scopul diminuării pierderilor din activitatea de transport de pasageri în trenurile suburbane și în temeiul scrisorii MTID nr. 02/9-6-19 din 10.03.2015, administraţia CFM aduce la cunoştinţa pasagerilor despre ajustarea costurilor călătoriei în traficul suburban (tren suburban) din data de 01.04.2015.

Conducerea CFM Vă aduce la cunoștință, că aplicarea noilor tarife este necesară pentru respectarea în continuare a condiţiilor de securitate a transportului, la preţuri competitive şi accesibile pentru pasagerii care preferă transportul pe cale ferată.

Costul călătoriei în trafic suburban (tren suburban):

Nr. Distanța parcursă/km Costul biletului pentru maturi/MDL Costul biletului pentru copii/MDL
1 1 - 30 6 3
2 31 - 40 8 4
3 41 - 50 10 5
4 51 - 60 12 6
5 61 - 70 14 7
6 71 - 80 16 8
7 81 - 90 18 9
8 91 - 100 20 10
9 101 - 110 22 11
10 111 - 120 24 12
11 121 - 130 26 13
12 131 - 140 28 14
13 141 -150 30 15

 16 March 2015
În perioada 11-12 martie 2015 la Chişinău s-a desfăşurat consfătuirea reprezentanţilor Căii ferate din Belarus, Î.S.“BTLŢ”, Administraţiei de stat a transportului feroviar din Ukraina, Î.S.“UGTTS “Liski”, SRL “LDZ Cargo”, Î.S.“Calea Ferată din Moldova” şi SRL “Union Expediţia” privind circulaţia trenului de containere “ZUBR”.

În cadrul consfătuirii au fost examinate chestiuni actuale, ce ţin de creşterea volumului de transportare a mărfurilor cu trenul de containere “ZUBR”, care circulă pe căile ferate din Estonia, Letuania, Bielarusi, Ucraina şi Moldova, menţinerea în a doua jumătate a anului 2015 a condiţiilor tarifare pentru traficul containerelor de tranzit, valabile în primul semestru al anului curent. S-a aprobat Regulamentul activităţii Coordonatorului pentru administrarea proiectului trenului de containere “ZUBR”, care stabileşte principalele funcţii, drepturi şi obligaţii ale Coordonatorului, ales pe un termen de trei ani, precum şi Tehnologia circulaţiei trenului de containere “ZUBR”, ce stipulează modul de circulaţie a trenului pentru transportarea containerelor universale şi specializate, inclusiv frigorifere, între staţiile feroviare ale căilor ferate participante la proiect.

 05 March 2015

Aviz

Consiliul de Administraţie al Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunţă desfăşurarea concursului de suplinire a funcţiei vacante de Director general – Administrator al CFM în baza Regulamentului “Pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii de stat, al cărei Fondator este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, aprobat de Ordinul Ministrului nr.237 din 30.10.2013, amplasat pe site-ul oficial al ministerului de specialitate la compartimentul legislaţia/ordine http://www.mtid.gov.md/img/ordine/ord_237.pdf. Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse сătre Comisia de concurs în termen de 14 zile lucrătoare din data afişării avizului. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe site-ul oficial al ministerului de specialitate www.mtid.gov.md şi al CFM www.railway.md după cum urmează:

Сondiţiile de desfăşurare a concursului .

 18 February 2015
În perioada 16 – 20 februarie 2015 Uniunea Internaţională a Căilor Ferate (UIC) exercită auditul Î.S.”Calea Ferată din Moldova” privind problemele de decontări internaţionale în domeniul transportului de călători pe cale ferată în trafic internaţional, efectuat în baza tarifului „Est-Vest”. Auditul se efectuează de către reprezentanţii Organului de control asupra aplicării tarifelor şi decontărilor internaţionale din UIC (OCDIV): dna Antoaneta Galabova, Căile Ferate din Bulgaria (BDZ Passengers) şi Werner Jordan. Caile Ferate din Germania (DB).

 05 December 2014
În perioada 2-3 decembrie 2014 în or.Odesa, Ucraina, a avut loc şedinţa Comisiei de frontieră în cadrul căreia au participat reprezentanţii Administraţiei de Stat a transportului feroviar a Ucrainei (UZ), Căilor Ferate Lvov, Odesa, Sud-Vest şi a ÎS „Calea Ferată din Moldova” (CFM).

Delegaţia CFM a fost condusă de dl Nicolae Gura, şef interimar al Serviciului Mişcare, iar delegaţia Ucrainei - de dl Vladimir Petrenco, şef adjunct al Departamentului Mişcare UZ.

În ordinea de zi a şedinţei Comisiei au fost incluse 20 probleme, inclusiv: executarea deciziilor protocolare adoptate la şedinţa anterioară a Comisiei de frontieră (4-5 decembrie 2013, or.Chişinău); prelungirea valabilităţii Acordului provizoriu încheiat între UZ, RZD, FPC şi CFM privind organizarea circulaţiei trenurilor de marfă în regim tranzit pe sectorul Cuciurgan (UZ)-Căuşeni (CFM) şi a trenurilor de călători nr.65/66 Moscova-Chişinău, nr.595/596 Moscova-Chişinău, nr.51/52, Saratov-Varna, nr.642/641 Chişinău-Odesa pe sectorul Cuciurgan (UZ)-Bender 2 (CFM); privind modul de decontare pentru transporturile de mărfuri pentru necesităţile proprii ale administraţiilor feroviare; cu privire la schimbul de informaţii în partea ce se referă la documentele de transport a mărfurilor ce circulă în trafic internaţional; despre punctele de tranzitare (staţiile de frontieră de transmitere) a unor tipuri de mărfuri în regim de import, export şi tranzit prin frontiera de stat; privitor la tarifele aplicate călătoriei cu trenul nr.117/118 Kiev-Cernăuţi; cu privire la perfectarea documentelor de transport a grupurilor de vagoane (containere) cu o singură scrisoare de trăsură; privind perfecţionarea modului de remorcare a vagoanelor din staţiile Mamaliga şi Larga (UZ) la staţia Lipcani (CFM); despre introducerea modificărilor în „Tehnologia de Lucru a ÎS „Calea Ferată din Moldova” şi Asociaţiei teritorial-ramurale de Stat „Calea Ferată Lvov” pe sectorul Ocniţa-Mamaliga”; cu privire la ameliorarea situaţiei, în partea ce se referă la respectarea graficului de circulaţie a trenurilor de călători formate de CFM prin punctul de frontieră Moghiliov-Podoliski; privind respectarea de către Părţi a documentelor normative ce reglementează traficul feroviar în staţiile de frontieră etc.

Şedinţa s-a desfăşurat într-o atmosferă constructivă şi prietenoasă. Asupra tuturor problemelor examinate de către Comisie au fost adoptate soluţii reciproc convenabile, orientate spre asigurarea activităţii continue şi fiabile a staţiilor de frontieră CFM-UZ, tranzitarea liberă a trenurilor de călători şi marfă pe căile ferate a Republicii Moldova şi Ucrainei.

Următoarea şedinţă a Comisiei de frontieră CFM-UZ se va desfăşura în Republica Moldova în luna noiembrie 2015.


 18 November 2014

Director general interimar al Î.S.”Calea Ferată din Moldova” (CFM), dl Serghei Tomşa, şi Directorul pentru Transport al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), dna Sue Barrett, au semnat în data de 14 noiembrie 2014 Acordul de proiect între CFM şi BERD pentru modernizarea căilor ferate moldoveneşti în cadrul Acordului de împumut între Guvernul Republicii Moldova şi BERD în valoare de 52,5 mil.euro sub garanţia statului, semnat în aceeaşi zi, pe un termen de 15 ani cu o periodă de graţie de 3 ani.

Conform acestui Acord de proiect, întru executarea priorităţilor feroviare din Strategia de Transport şi Logistică pe anii 2013 – 2022, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 28 octombrie 2013, şi implementarea obiectivelor din Planul investiţional pentru dezvoltare a CFM pe anii 2014 – 2024, aprobat de Consiliul de Administraţie al CFM, investiţiile BERD în sumă de 52,5 mil.euro vor fi alocate pentru procurarea noilor locomotive diesel magistrale şi modernizarea respectivă a depoului de locomotive ale CFM pentru întreţinerea acestora, precum şi reabilitarea infrastructurii feroviare, in mod prioritar a liniilor de cale ferată.

Primul proiect de modernizare a căilor ferate moldoveneşti cu finanţarea externă a IFI urmează a fi susţinut cu o linie creditară similară în valoare de 52,5 mil.euro de către Banca Europeană de Investiții (BEI).

Concomitent vor fi realizate acţiunile de restructurare a CFM în vederea îmbunătăţirii siguranţei şi eficienţei de funcţionare a acesteia după model European. În acest scop Uniunea Europeană cofinanţează acest proiect împreună cu BERD şi BEI prin alocarea unui suport de grant nerambursabil în sumă de 5 mil.euro.


 17 November 2014
În perioada 3-12 noiembrie 2014 în cadrul Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" (CFM) s-a desfăşurat inspecţia de toamnă a comisiei de control condusă de dl Serghei Tomşa, Director General Interimar, în decursul căreia a fost evaluat gradul de pregătire al tuturor filialelor şi diviziunilor căii ferate pentru activitate în perioada de iarnă 2014-2015.

În timpul inspecţiilor comisiei s-a constatat o evoluţie pozitivă în abordarea neajunsurilor depistate în decursul inspecţiei de primăvară din mai 2014, s-au remarcat exemple de pregătire propice din partea conducătorilor diviziunilor intreprinderii pentru iarna anului curent, precum şi observaţii şi deficienţe ce necesită a fi înlăturate în viitorul apropiat.

În baza rezultatelor activităţilor de inspecţie desfăşurate se elaborează măsuri de înlăturare a deficienţelor identificate şi pînă la 10 decembrie 2014 urmează a fi emis un ordin corespunzător.


 12 November 2014
Conform deciziilor Comisiei Mixte de Frontieră din 24 octombrie 2013 (Chişinău, Republica Moldova), în perioada 5-7 noiembrie 2014, în Romania, Suceviţa, a avut loc şedinţa Comisiei mixte de frontieră a Căilor Ferate Romane şi Republicii Moldova.

La lucrările şedinţei au participat specialiştii ÎS “Calea Ferată din Moldova”, sub conducerea dlui A. Vicol – vicedirector general responsabil de activitatea comercială. Au fost puse în discuţie asemenea probleme ca: volumul mărfurilor de export prin staţiile de frontieră ale Republicii Moldova în decursul a 9 luni ale anului 2014, graficul de circulaţie a trenurilor, staţionarea vagoanelor şi locomotivelor. De asemenea, a fost coordonat graficul de circulaţie a trenurilor la frontieră pentru anul 2014/2015 şi efectuată o analiză a situaţiei finaciare privind deconturile reciproce dintre CFM şi CFR.

Au fost elaborate măsuri în vederea asigurării transferului de mărfuri de import-export şi micşorarea timpului de staţionare a vagoanelor şi întoarcere a locomotivelor.

Un punct important pe agenda de lucru a şedinţei a fost discutarea proiectului Telecomunicaţii CFR „Infrastructura de telecomunicaţii pe zona transfrontalieră Romania-Ucraina-Republica Moldova” din cadrul Programului Operaţional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 pentru modernizarea comunicaţiilor feroviare pe sectorul Galaţi Larga-Giurgiuleşti.

Următoarea şedinţă a fost planificată pentru al IV-lea trimestru al anului 2015 în Republica Moldova.


 07 November 2014
Circulația trenurilor pe linia de cale ferată Reni-Giurgiulești a fost reluată de astăzi, începând cu ora 13.00. Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” (CFM) a restabilit liniile deteriorate în urma incidentului din 4 noiembrie, când 8 vagoane ale unui tren marfar au deraiat la intrare în stația Giurgiulești.

În termen scurt, CFM a reușit să mobilizeze resursele umane și financiare pentru a restabili liniile avariate și a relua mișcarea trenurilor pe segmentul dat. Ca urmare a redeschiderii circulației feroviare pe acest segment, garnitura marfară implicat în incidentul de la Giurgiulești și-a continuat calea spre Galați, punctul de destinație finală.

Lucrările de restabilire a celor 75 m de linie au fost efectuate din sursele proprii ale CFM.


 27 October 2014

Cu privire la totalurile celei de-a 61-a şedinţe a Consiliului de transport feroviar
al statelor-membre ale Comunităţii

În perioada 21-22 octombrie 2014 la Baku, Azerbaidjan, s-a desfăşurat cea de-a 61-a şedinţă a Consiliului de transport feroviar al statelor-membre ale Comunităţii, la care au participat şefii a 18 administraţii de căi ferate din toate ţările CSI, Bulgaria, Georgia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, Iran, precum şi reprezentanţii Confederaţiei Internaţionale a sindicatelor feroviarilor şi constructorilor din domeniul transportului, ai Comitetului executiv CSI, Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate.

Delegaţia Î.S. “Calea Ferată din Moldova” a fost condusă de dl. Serghei Tomşa, director general interimar.Şedinţa a fost prezidată de dl Vladimir Iakunin, preşedinte al Consiliului, preşedintele SAD “Căile Ferate din Rusia”. Dl Zia Mamedov, ministru al Transportului din Republica Azerbaidjan, a deschis lucrările acestei reuniuni, adresînd un cuvînt de salut către participanţi.

În conformitate cu agenda sedinţei Consiliului, s-au făcut bilanţurile activităţii exploataţionale a reţelelor de căi ferate în domeniul traficului de marfă şi de călători pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2014, decontărilor reciproce între administraţiile feroviare, s-au discutat normativele graficului de circulaţie a trenurilor în anii 2015/2016, rezultatele inventarierii vagoanelor de marfă şi a containerelor.

În 9 luni ale anului curent pe căile ferate din spaţiului 1520 mm s-au transportat 1512,4 mln. tone de marfă, ceea ce e cu 2,5 la sută mai puţin decît în perioada analogică a anului 2013. În acelaşi timp s-a constatat o majorare cu 6,3 la sută a distanţei de transportare şi cu 3,7 la sută a parcursului de marfă, o creştere a volumului mărfurilor transportate în containere cu 11,8 la sută faţă de anul 2013 şi cu 13,9 la sută faţă de planurile asumate. S-au transportat 22330,6 mii pasageri ori 59,5 procente faţă de perioada similară a anului 2013. Majoritatea administraţiilor feroviare au înregistrat o diminuare a numărului pasagerilor transportaţi pe rutele internaţionale comparativ cu nivelul anului trecut.

În cadrul celei de-a 61-a şedinţe a Consiliului au fost examinate o serie de modificări în actele normative şi au fost prezentate spre aprobare Regulamentul metodic al gestionării Băncii automatizate de date privind stocul vagoanelor de marfă, Recomandările metodice pentru evaluarea posibilităţii de reparare a vagoanelor de marfă, Metodologia stabilirii taxelor de bază la achitarea plăţii pentru utilizarea vagoanelor de marfă ale parcului unic.

A fost aprobat Planul lucrărilor ştiinţifice de cercetare, de construcţie experimentală şi tehnologice pentru anul 2015, s-a aprobat proiectul Planului de acţiuni în vederea realizării etapei a treia a Strategiei de dezvoltare economică a CSI pînă în anul 2020.

Un aspect nou, adoptat prin decizia Consiliului, este transferarea termenului de punere în aplicare a orarului circulaţiei trenurilor din ultima duminică a lunii mai în a doua duminică a lunii decembrie.Este de remarcat semnarea Acordului suplimentar nr.2 la Acordul provizoriu dintre UZ, RZD, FPK şi CFM privind organizarea circulaţiei marfarelor de tranzit pe sectorul Kuciurgan(UZ)-Căuşeni(CFM) şi a trenurilor de pasageri nr.65/66 Moscova-Chişinău, nr.595/596 Moscova-Chişinău, nr.51/52 Saratov-Varna, nr.642/641 Chişinău-Odesa pe sectorul Kuciurgan(UZ)-Bender-2(CFM) din 10 septembrie 2010.

În cadrul sedinţei Consiliului au avut loc un şir de întrevederi bilaterale ale dlui Serghei Tomşa, Director general interimar al CFM cu conducătorii administraţiilor de căi ferate din Rusia, Bielarusi, Georgia, Azerbaidjan şi Estonia pe problematica actuală a cooperării de producţie.

În plus, la Baku s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifico-practică, la care s-a discutat noua procedură a responsabilităţii financiare pentru circulaţia trenurilor de pasageri în traficul internaţional.

La sfîrşitul celei de-a 61 şedinţe a Consiliului a fost semnat un Protocol, care stabileşte caracterul relaţiilor reciproce dintre administraţiile feroviare în anul curent şi pe o perioadă mai îndelungată.


 08 October 2014


În perioada 23 – 26 septembrie 2014 în România (or. Predeal) a avut loc Consfătuirea de coordonare a volumelor orientative şi a condiţiilor de derulare a transporturilor feroviare de mărfuri de import-export între Federaţia Rusă, Republica Bulgaria, România, Republica Moldova şi Ucraina prin punctele de frontieră dintre Ucraina şi România, Republica Moldova şi România pe anul 2014.

Delegaţia ÎS „Calea Ferată din Moldova” a fost condusă de Vicol Arcadie, Vicedirector general responsabil de activitatea comercială.

În rezultatul consfătuirii s-a făcut bilanţul îndeplinirii transporturilor feroviare de mărfuri de import-export pentru anul 2013 între ţările-participante la consfăturire şi deasemenea au fost coordonate volumele orientative de transport feroviar de mărfuri de import-export pentru anii 2014 şi 2015.

În afară de acestea au fost elaborate evenimentele organizatorice cu privire la îndeplinirea volumelor de transport de mărfuri coordonate şi a măsurilor, care contribuie la creşterea acestora, precum şi metodele şi condiţiile de derulare a transporturilor feroviare de mărfuri, au fost aprobate „Reglementările de bază pentru asigurarea transporturilor feroviare de mărfuri import-export între Republica Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă prin punctele de frontieră dintre Ucraina şi România, Republica Moldovaşi România.”

Următoarea consfăturie anuală de coordonare a volumelor orientative şi a condiţiilor de derulare a transporturilor feroviare de mărfuri de import-export va avea loc în Republica Moldova în mai – iunie 2015.


 02 October 2014


În perioada 22-25 septembrie 2014, delegaţia ÎS „Calea Ferată din Moldova” a participat la cea de-a 10-lea ediţie a Tîrgului Internaţional Expoziţional dedicat industriei feroviare şi tehnologiilor de transport - InnoTrans 2014 de la Berlin.

InnoTrans s-a recomandat de-a lungul decinului ca un forum de dialog internaţional important, iniţiat de Deutsches Verkehrsforum (Forumul de Transport German), VDV (Asociația Germană a Companiilor de Transport), UNIFE (Asociația Europeană a Industriei Căilor Ferate), VDB (Asociația Germană a Industriei Feroviare) şi o expoziţie tehnică fără egal. Organizat o dată la doi ani, InnoTrans reuneşte mii de expozanți și peste 100.000 de vizitatori din întreaga lume, concentrînd sectoare precum: tehnologie feroviară, infrastructură feroviară, servicii de transport public.În ajunul InnoTransului-2014 s-a desfăşurat cea de a 53-a Adunare Generală a Comunităţii Căilor Ferate şi a Companiilor de Infrastructură din Europa (CER), găzduită de această dată de Berlin, în cadrul căreia CFM deţine un statut de asociat, şi unde s-au regăsit subiecte actuale în contextul aprobării noii structure şi componenţe a Comisiei Europene, stabilirii politicilor de prioritare şi strategiei CER pe anii 2014-2019 în procesul corespunzător de implementare a acquis-ul comunitar în domeniul feroviar al Republicii Moldova.

În prima zi a InnoTransului-2014 a avut loc Summit-ul Liderilor Feroviari, organizat de Deutsche Bahn AG (S.A.”Căile Ferate Germane) şi moderat de şefii celor mai dezvoltate căi ferate din lume ca Germania, Marea Britanie, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud, Africa de Sud. Summit-ul a constituit un amplu schimb de opinii cu privire la impactul provocărilor globale din sectorul feroviar, abordîndu-se problematica mondială a intensificării împlementării în domeniul transportului feroviar a celor mai moderne tehnologii şi aplicaţii digitale feroviare prezentate de directorul executiv al companiei Google în Germania, Austria şi Elveţia.Misiunea conducerii CFM a continuat cu participarea la prezentările stand-urilor expoziţionale şi un şir de întîlniri de afaceri, acordîndu-se o importanţă deosebită producătorilor de material rulant feroviar de tracţiune de generaţia nouă, cum ar fi Bombardier (Marea Britanie), Siemens (Germania), Alstom (Franta), General Electric (SUA), Talgo (Spania), Pesa (Polonia), Transmaşholding (Rusia), CZ Loko (Cehia), BC (Bielarusi), Ganz-Motor (Ungaria); precum şi celor în domeniul infrastructurii feroviare, precum compania Vossloh (Germania) şi Plasser & Teuer (Austria), în scopul schimbului de soluţii tehnice cu eventualele posibilităţi de implementare a acestora în Republica Moldova.Gama de evenimente a permis promovarea prezenţei CFM pe piaţa feroviară regională, beneficiind de întrevederi bilaterale cu şefii căilor ferate Europene din Romania, Georgia, Ucraina, Bielorusi, ţările baltice – Estonia, Letonia, Lituania, în cadrul cărora au fost discutate problemele de intensificare a cooperării reciproc avantajoase între administraţiile de căi ferate pentru realizarea traficului feroviar direct internaţional şi a unui schimb de experienţă în implementarea tehnologiilor feroviare moderne.

Toate ştiri