MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48.
Anticamera Directorului General: tel. 83-44-08, fax. 22-13-80.
Secretariatul Directorului General: tel. 83-42-04, fax. 22-51-62.
Birou de informaţii a gării: tel. 83-27-33, 83-27-34.


 27 October 2014

Cu privire la totalurile celei de-a 61-a şedinţe a Consiliului de transport feroviar
al statelor-membre ale Comunităţii

În perioada 21-22 octombrie 2014 la Baku, Azerbaidjan, s-a desfăşurat cea de-a 61-a şedinţă a Consiliului de transport feroviar al statelor-membre ale Comunităţii, la care au participat şefii a 18 administraţii de căi ferate din toate ţările CSI, Bulgaria, Georgia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, Iran, precum şi reprezentanţii Confederaţiei Internaţionale a sindicatelor feroviarilor şi constructorilor din domeniul transportului, ai Comitetului executiv CSI, Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate.

Delegaţia Î.S. “Calea Ferată din Moldova” a fost condusă de dl. Serghei Tomşa, director general interimar.

Şedinţa a fost prezidată de dl Vladimir Iakunin, preşedinte al Consiliului, preşedintele SAD “Căile Ferate din Rusia”. Dl Zia Mamedov, ministru al Transportului din Republica Azerbaidjan, a deschis lucrările acestei reuniuni, adresînd un cuvînt de salut către participanţi.

În conformitate cu agenda sedinţei Consiliului, s-au făcut bilanţurile activităţii exploataţionale a reţelelor de căi ferate în domeniul traficului de marfă şi de călători pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2014, decontărilor reciproce între administraţiile feroviare, s-au discutat normativele graficului de circulaţie a trenurilor în anii 2015/2016, rezultatele inventarierii vagoanelor de marfă şi a containerelor.

În 9 luni ale anului curent pe căile ferate din spaţiului 1520 mm s-au transportat 1512,4 mln. tone de marfă, ceea ce e cu 2,5 la sută mai puţin decît în perioada analogică a anului 2013. În acelaşi timp s-a constatat o majorare cu 6,3 la sută a distanţei de transportare şi cu 3,7 la sută a parcursului de marfă, o creştere a volumului mărfurilor transportate în containere cu 11,8 la sută faţă de anul 2013 şi cu 13,9 la sută faţă de planurile asumate. S-au transportat 22330,6 mii pasageri ori 59,5 procente faţă de perioada similară a anului 2013. Majoritatea administraţiilor feroviare au înregistrat o diminuare a numărului pasagerilor transportaţi pe rutele internaţionale comparativ cu nivelul anului trecut.

În cadrul celei de-a 61-a şedinţe a Consiliului au fost examinate o serie de modificări în actele normative şi au fost prezentate spre aprobare Regulamentul metodic al gestionării Băncii automatizate de date privind stocul vagoanelor de marfă, Recomandările metodice pentru evaluarea posibilităţii de reparare a vagoanelor de marfă, Metodologia stabilirii taxelor de bază la achitarea plăţii pentru utilizarea vagoanelor de marfă ale parcului unic.

A fost aprobat Planul lucrărilor ştiinţifice de cercetare, de construcţie experimentală şi tehnologice pentru anul 2015, s-a aprobat proiectul Planului de acţiuni în vederea realizării etapei a treia a Strategiei de dezvoltare economică a CSI pînă în anul 2020.

Un aspect nou, adoptat prin decizia Consiliului, este transferarea termenului de punere în aplicare a orarului circulaţiei trenurilor din ultima duminică a lunii mai în a doua duminică a lunii decembrie.

Este de remarcat semnarea Acordului suplimentar nr.2 la Acordul provizoriu dintre UZ, RZD, FPK şi CFM privind organizarea circulaţiei marfarelor de tranzit pe sectorul Kuciurgan(UZ)-Căuşeni(CFM) şi a trenurilor de pasageri nr.65/66 Moscova-Chişinău, nr.595/596 Moscova-Chişinău, nr.51/52 Saratov-Varna, nr.642/641 Chişinău-Odesa pe sectorul Kuciurgan(UZ)-Bender-2(CFM) din 10 septembrie 2010.

În cadrul sedinţei Consiliului au avut loc un şir de întrevederi bilaterale ale dlui Serghei Tomşa, Director general interimar al CFM cu conducătorii administraţiilor de căi ferate din Rusia, Bielarusi, Georgia, Azerbaidjan şi Estonia pe problematica actuală a cooperării de producţie.

În plus, la Baku s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifico-practică, la care s-a discutat noua procedură a responsabilităţii financiare pentru circulaţia trenurilor de pasageri în traficul internaţional.

La sfîrşitul celei de-a 61 şedinţe a Consiliului a fost semnat un Protocol, care stabileşte caracterul relaţiilor reciproce dintre administraţiile feroviare în anul curent şi pe o perioadă mai îndelungată.


 08 October 2014

În perioada 23 – 26 septembrie 2014 în România (or. Predeal) a avut loc Consfătuirea de coordonare a volumelor orientative şi a condiţiilor de derulare a transporturilor feroviare de mărfuri de import-export între Federaţia Rusă, Republica Bulgaria, România, Republica Moldova şi Ucraina prin punctele de frontieră dintre Ucraina şi România, Republica Moldova şi România pe anul 2014.

Delegaţia ÎS „Calea Ferată din Moldova” a fost condusă de Vicol Arcadie, Vicedirector general responsabil de activitatea comercială.

În rezultatul consfătuirii s-a făcut bilanţul îndeplinirii transporturilor feroviare de mărfuri de import-export pentru anul 2013 între ţările-participante la consfăturire şi deasemenea au fost coordonate volumele orientative de transport feroviar de mărfuri de import-export pentru anii 2014 şi 2015.

În afară de acestea au fost elaborate evenimentele organizatorice cu privire la îndeplinirea volumelor de transport de mărfuri coordonate şi a măsurilor, care contribuie la creşterea acestora, precum şi metodele şi condiţiile de derulare a transporturilor feroviare de mărfuri, au fost aprobate „Reglementările de bază pentru asigurarea transporturilor feroviare de mărfuri import-export între Republica Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă prin punctele de frontieră dintre Ucraina şi România, Republica Moldovaşi România.”

Următoarea consfăturie anuală de coordonare a volumelor orientative şi a condiţiilor de derulare a transporturilor feroviare de mărfuri de import-export va avea loc în Republica Moldova în mai – iunie 2015.


 02 October 2014


În perioada 22-25 septembrie 2014, delegaţia ÎS „Calea Ferată din Moldova” a participat la cea de-a 10-lea ediţie a Tîrgului Internaţional Expoziţional dedicat industriei feroviare şi tehnologiilor de transport - InnoTrans 2014 de la Berlin.

InnoTrans s-a recomandat de-a lungul decinului ca un forum de dialog internaţional important, iniţiat de Deutsches Verkehrsforum (Forumul de Transport German), VDV (Asociația Germană a Companiilor de Transport), UNIFE (Asociația Europeană a Industriei Căilor Ferate), VDB (Asociația Germană a Industriei Feroviare) şi o expoziţie tehnică fără egal. Organizat o dată la doi ani, InnoTrans reuneşte mii de expozanți și peste 100.000 de vizitatori din întreaga lume, concentrînd sectoare precum: tehnologie feroviară, infrastructură feroviară, servicii de transport public.În ajunul InnoTransului-2014 s-a desfăşurat cea de a 53-a Adunare Generală a Comunităţii Căilor Ferate şi a Companiilor de Infrastructură din Europa (CER), găzduită de această dată de Berlin, în cadrul căreia CFM deţine un statut de asociat, şi unde s-au regăsit subiecte actuale în contextul aprobării noii structure şi componenţe a Comisiei Europene, stabilirii politicilor de prioritare şi strategiei CER pe anii 2014-2019 în procesul corespunzător de implementare a acquis-ul comunitar în domeniul feroviar al Republicii Moldova.

În prima zi a InnoTransului-2014 a avut loc Summit-ul Liderilor Feroviari, organizat de Deutsche Bahn AG (S.A.”Căile Ferate Germane) şi moderat de şefii celor mai dezvoltate căi ferate din lume ca Germania, Marea Britanie, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud, Africa de Sud. Summit-ul a constituit un amplu schimb de opinii cu privire la impactul provocărilor globale din sectorul feroviar, abordîndu-se problematica mondială a intensificării împlementării în domeniul transportului feroviar a celor mai moderne tehnologii şi aplicaţii digitale feroviare prezentate de directorul executiv al companiei Google în Germania, Austria şi Elveţia.Misiunea conducerii CFM a continuat cu participarea la prezentările stand-urilor expoziţionale şi un şir de întîlniri de afaceri, acordîndu-se o importanţă deosebită producătorilor de material rulant feroviar de tracţiune de generaţia nouă, cum ar fi Bombardier (Marea Britanie), Siemens (Germania), Alstom (Franta), General Electric (SUA), Talgo (Spania), Pesa (Polonia), Transmaşholding (Rusia), CZ Loko (Cehia), BC (Bielarusi), Ganz-Motor (Ungaria); precum şi celor în domeniul infrastructurii feroviare, precum compania Vossloh (Germania) şi Plasser & Teuer (Austria), în scopul schimbului de soluţii tehnice cu eventualele posibilităţi de implementare a acestora în Republica Moldova.Gama de evenimente a permis promovarea prezenţei CFM pe piaţa feroviară regională, beneficiind de întrevederi bilaterale cu şefii căilor ferate Europene din Romania, Georgia, Ucraina, Bielorusi, ţările baltice – Estonia, Letonia, Lituania, în cadrul cărora au fost discutate problemele de intensificare a cooperării reciproc avantajoase între administraţiile de căi ferate pentru realizarea traficului feroviar direct internaţional şi a unui schimb de experienţă în implementarea tehnologiilor feroviare moderne.


Toate ştiri