MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48.
Anticamera Directorului General: tel. 83-44-08, fax. 83-24-80.
Secretariatul Directorului General: tel. 83-42-04, fax. 22-51-62.
Birou de informaţii a gării: tel. 83-27-33, 83-27-34.


 16 July 2015

Comunicat de presă

În legătură cu informațiile publicate pe portalul Actualități.md și preluate de alte instituții mass-media privind majorarea de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a costului biletelor de călătorie pe destinația Chișinău-Moscova, administrația întreprinderii vine cu următoarele precizări:

Costul biletului de călătorie în traficul internațional este format în funcție de cursul valutei naționale (inițial acesta fiind stabilit în franci elvețieni conform Acordului cu privire la tariful interstatal de călători în vigoare din 15 iunie 1995 la care R.Moldova este parte), cât și de coeficienții de indexare a căilor ferate din țările pe care le tranzitează trenul. Potrivit prevederilor Acordului menționat, din aprilie 2013, Î.S „Calea ferată din Moldova” aplică coeficientul constant de indexare – 2,25 la biletul de călătorie fără suplimentul de pat. În același timp, Căile Ferate ale Ucrainei și Rusiei aplică coeficienți de indexare flotanți, în funcție de perioadele calendaristice, care constituie de la 2,67 până la 3,57 pe teritoriul Ucrainei și de la 3,09 până la 4,82 pe teritoriul Federației Ruse.

Ca urmare, din motive obiective, care nu depind de ÎS ”Calea Ferată a Moldovei”, în anumite perioade, în urma aplicării pe teritoriul acestor state a coeficienților maximi, costul biletelor poate varia.

În același timp, CFM precizează că, pentru a atrage fluxuri suplimentare de pasageri pe direcțiile internaționale, din 20 aprilie 2015 întreprinderea a micșorat coeficienții de indexare pentru cursele internaționale cu 20%, fapt care a condus la ieftinirea biletelor în traficul internațional.

Prin urmare, în 2015 costul biletului de călătorie la trenul 47/48 Chișinău – Moscova, însumând toți parametri de calcul, variază în felul următor:

Categoria vagonuluiPrețul minim în anul 2015Prețul maxim în anul 2015
Vagon cu locuri numerotate (de dormit)1305,60 lei 1699,90 lei
Vagon cu compartimente2162,30 lei2821,10 lei

Considerăm, deci, că, atât titlul, cât și conținutul din articolele dumneavoastră care au vizat activitatea ÎS ”Calea Ferată a Moldovei” și afirmă că biletele s-au scumpit cu 1000 de lei fără a anunța consumatorii sunt tendențioase și nu corespund cu realitatea.

Ca atare, întreprinderea noastră dorește să se prevaleze de dreptul la replică și solicită publicarea integrală a acestui comunicat pentru a corecta speculațiile apărute în materialele dumneavoastră, în scopul unei informări corecte a opiniei publice.


 24 June 2015

Întreprinderea de Stat "Calea ferată din Moldova", în temeiul ordinului № 254H din 22.06.2015, începînd cu 10.07.2015 va aplica tarifele indexate pentru transportul de mărfuri pe Calea Ferată din Moldova în trafic local, indicate în Culegerea de tarife.


 08 June 2015
În perioada 2-5 iunie 2015, în temeiul împuternicirilor acordate de ministerul de ramură delegaţia Î.S.„Calea Ferată din Moldova” (CFM) a participat la activităţile celei de-a XLIII-a Sesiuni a Consfătuirii Miniştrilor Organizaţiei de Colaborarea Căilor Ferate (OSJD)de la Ulan-Bator, Mongolia. Delegaţia CFM a fost condusă de dl Miron Gagauz, vicedirector general pentru deservirea tehnică şi reparaţii.

La reuniune au participatmembrii OSJD din 21 de ţări din Asia şi Europa Сentrală şi de Est, precum şi reprezentanţii invitaţi ai Direcţiei Generale Mobilitate şi Transport a Comisiei Europene (DG MOVE), Comitetului Internaţional pentru Transport Feroviar (CIT), Ministerului Terenurilor, Infrastructurii şi Transportului al Republicii Coreea.

Sesiunea plenarăa dezbătut cele 11problemeincluse în agendă privind dezvoltarea reţelelor de căi ferate şi a transporturilor de marfă şi de călători pe cale ferată în traficul Europa – Asia ce se realizează în cadrul acordurilor înterdepartamentale de bază a OSJD precum SMGS şi SMPS. S-a făcut bilanţul activităţilorîn anul 2014 aleComisiilor OSJD pentru politica de transport şi strategii de dezvoltare şi pentru dreptul de transport.S-a promovat iniţiativa Administraţiei de Stat a Transportului Feroviar din Ucraina pentru elaborarea recomandărilor uniforme deinstruire profesională a cadrelor în domeniului transportului feroviar de marfă. S-a acceptat proiectul noii Convenţii consolidate privind traficul feroviar internaţional direct, elaborat de Grupul de lucruad-hoc al OSJD pentru a fi remis spre lansarea procedurilor interne necesare în ţările-membre ale OSJD. S-a recomandat convocarea unei Conferinţe internaţionale de adoptare a textului Convenţiei în anul 2016. S-a aprobat Programul de activitate a OSJD pe anul 2016şi anii următori, s-a definitivat bugetul OSJD pe anii 2015-2016.

Următorea cea de-a XLIV-ea sesiune a Consfătuirii Miniştrilor OSJD va avea loc în luna iunie 2016 în Republica Azerbaidjan.

 05 June 2015
În perioada 2 – 5 iunue 2015 la Chişinău, Republica Moldova, s-a desfăşurat reuniunea anuală a oficialilor imputerniciţi din Î.S.„Calea Ferată din Moldova” (CFM), Compania Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., „Căile Ferate de Stat din Bulgaria – Transporturi de Marfă” EODD, Administraţia de Stat a Transporturilor Feroviare din Ucraina şi SAD “Căile Ferate din Rusia” privind coordonarea volumelor orientative şi condiţiilor de transportare a mărfurilor de comerţ exterior. Delegaţia CFM a fost condusă de dl Arcadie Vicol, vicedirector general pentru activitatea comercială.

În cadrul reuniunii au fost făcute bilanţurile realizării transporturilor pe cale ferată a măfurilor de comerţ exterior pentru anul 2014 şi coordonate volumele orientative de transportare pe anul 2015. S-a convenit asupra condiţiilor de bază pentru asigurarea transporturilor feroviare a mărfurilor de comerţ exterior între România, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi ţările CSI, Republica Lituania, Republica Letonia, Republica Estonia şi Georgia prin trecerile de frontieră dintre Ucraina şi România, Republica Moldova şi România pentru anul de fraht 2015-2016.

S-a deciz ca următoarea reuniune cu privire la coordonarea volumelor orientative de transportare a mărfurilor de comerţ exterior va avea loc în Ucraina în luna februarie 2016.

 27 May 2015
În perioada 20-21 mai 2015 la Minsk, Republica Belorusi, s-a desfăşurat cea de-a 62-a şedinţă a Consiliului pentru transport feroviar al statelor-membre ale Comunităţii, la care au participat şefii administraţiilor de căi ferate din statele-membre ale CSI, ţările Baltice, Finlandia, Georgia, Bulgaria, precum şi reprezentanţii Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Feroviarilor şi Constructorilor din domeniul transportului.

Delegaţia Î.S.„Calea Ferată din Moldova” (CFM) a fost condusă de dl Vladimir Cebotari, Director General al CFM.

Şedinţa a fost prezidată de dl Vladimir Iakunin, preşedinte al Consiliului, preşedintele SAD „Căile Ferate din Rusia” (RZD).

În cadrul celei de-a 62-a şedinţe a Consiliului s-au făcut bilanţurile activităţii de exploatare a reţelelor de căi ferate pe ecartament 1520 pentru anul 2014 şi primul trimestru al anului 2015, s-au discutat normativele graficului de circulaţie a trenurilor pentru anii 2015/2016; s-a examinat situaţia decontărilor reciproce între administraţiile de căi ferate pentru anul 2014 şi primul trimestru al anului 2015; s-au aprobat rezultatele inventarierii din 2014 a containerelor universale, s-au stabilit condiţiile de pregătire pentru inventarierea parcului de vagoane de marfă în 2015; s-a luat act de lucrul efectuat în anul 2014 ce ţine de Concepţia de stabilire a Politicii tarifare coordonate a căilor ferate statelor – membre ale CSI; s-au aprobat modificări într-un şir de documente normative cu caracter tehnic, care reglementează interacţiunea administraţiilor de căi ferate în traficul feroviar internaţional.

Conform totalurilor celei de-a 62 şedinţe a Consiliului a fost semnat un Protocol, deciziile căruia stabilesc caracterul relaţiilor reciproce dintre administraţiile de căi ferate feroviare pe ecartament 1520 în anul curent şi pe o peioadă mai îndelungată.

 20 May 2015
În perioada 12-15 mai 2015 la Chişinău a avut loc şedinţa reprezentanţilor Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) şi ai Administraţiei de Stat a Transportului Feroviar din Ucraina (UZ), în cadrul căreia s-a discutat schimbul electronic de date la transportul feroviar internaţional de mărfuri.

Agenda de lucru a inclus examinarea şi definitivarea proiectului Acordului între CFM şi UZ cu privire la schimbul electronic de date, aprobarea listei de mesaje, formatului şi tehnologiei schimbului de informaţii în volumul documentului de transport al mărfurilor, organizarea schimbului electronic de informaţii privind procesul de transport.

 14 May 2015
In data de 8 mai 2015 la Viena, Austria, s-a desfasurat cea de-a 55-a Adunare Generala a Comunitatii Cailor Ferate si Companiilor de Infrastructura din Europa (CER), la reuniunea au participat oficialii din cca 70 intreprinderi feroviare membre ale CER, precum si Directorul Executiv al Agentiei Feroviare Europene.

Principalele probleme supuse discutiilor in cadrul reuniunii au vizat Pilonul de Piata si cel Tehnic al celui de-al Patrulea Pachet Feroviar, crearea Fondului European al Investitiilor Strategice, revizuirea pe termen mediu a Cartei Albe de Dezvoltare a Transporturilor din 2011, Platforma pentru Managerii de Infrastructura Feroviara din Europa, digitalizarea cailor ferate,operarea amendamentelor la Statutul CERsi planul calendaristic al activitatii pe anul 2015.

Urmatoarea Adunare Generala a CER va avea loc pe 24 septembrie 2015 la Oslo, Norvegia.


 07 May 2015

În scopul diminuării parţiale a pierderilor din activitatea de transport de pasageri în trenurile locale, în temeiul scrisorii Ministerului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor din Republica Moldova, nr.02/9-6-31 din 24.04.2015 art. 12 din Codul Transportului Feroviar, se aprobă, conform Ordinului nr.158/N din 05.05.2015, ajustarea costului călătoriei în trafic local (tren local) conform tabelului alăturat.

Costul călătoriei în trafic local (tren local)

Nr.Distanța parcursă kmCostul biletului pentru adulți / MDL
Vagon standard Clasa IIIVagon de clasa IIVagon cupe Clasa I
1 1-50 14 19 25
2 51-60 16 22 28
3 61-70 18 25 33
4 71-80 21 29 38
5 81-90 23 33 43
6 91-100 26 36 47
7 101-110 27 38 49
8 111-120 30 41 54
9 121-130 32 45 58
10 131-140 35 48 63
11 141-150 37 52 67
12 151-160 38 53 68
13 161-170 40 56 73
14 171-180 42 59 77
15 181-190 45 62 81
16 191-200 47 66 85
17 201-250 56 78 101
18 251-300 64 89 116
19 301-350 70 99 128
  1. La tarifele pentru călătoria copiilor, cu vârsta cuprinsă între 5 – 10 ani, în trenurile locale, se va aplica coeficientul de micșorare în valoare de 2.
  2. Costul conține prima de asigurare obligatorie a transportatorilor.

 27 April 2015

În perioada 20-24 aprilie 2015 la Praga, Republica Cehă, s-a desfăşurat cea de-a ХХХ-ea Conferinţă a Directorilor Generali (reprezentanţilor responsabili) ai Căilor Ferate ale Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OSJD). Delegaţia Î.S."Calea Ferată din Moldova" la şedinţa plenară a Conferinţei a fost condusă de dl Serghei Tomşa, vicedirector general responsabil de infrastructură şi tracţiune.

La lucrările Conferinţei au participat delegaţi de la căile ferate din ţările – membre ale OSJD, inclusiv: Azerbaijan, Bielarusi, Bulgaria, Ungaria, Vietnam, Georgia, Iran, Kazahstan, China, Coreea de Nord, Kîrgîstan, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Polonia, Rusia, România, Slovacia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Cehia şi Estonia, precum şi reprezentanţii căilor ferate – observatoare din Ungaria, Germania, Grecia, Sîrbia, Franţa, Finlanda şi ai altor întreprinderi feroviare asociate din Europa şi Asia.

La şedinţa plenară a Conferinţei la 23-24 aprilie 2015 au participat dl Vladimir Iakunin, Preşedintele Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate (UIC) şi Preşidintele SAD “RZD”, şi dl Jean-Pierre Loubinoux, Director General al UIC.

În agenda Conferinţei Directorilor Generali ai OSJD au fost incluse 16 chestiuni, legate cu problemele de exploatare şi interacţiune a căilor ferate din ţările-membre ale OSJD în cadrul dreptului unificat de transport feroviar, ce se aplică în aceste ţări.

Participanţii Conferinţei au dezbătut rezultatele activităţilor pe anul 2014 ale celor 3 comisii permanente de lucru ale OSJD pentru transporturi de călători şi de mărfuri, infrastructură şi material rulant, precum şi a celor 2 grupuri de lucru pentru codificare şi informatică, problemele financiare şi de decontări, care se află în subordonarea Conferinţei Directorilor Generali ai OSJD, şi au aprobat programele de lucru ale acestor comisii şi grupuri de lucru pe anii 2015-2016.

Pentru continuarea dezvoltării cooperării dintre OSJD şi UIC în cadrul Conferinţei prin majoritatea voturilor s-a decis instituirea unui grup de lucru comun din reprezentanţii OSJD şi UIC, compus de căile ferate interesate, pentru efectuarea analizei fişelor OSJD/UIC cu scopul elaborării în baza acestora a standardelor feroviare internationale de aplicare binevolă.

De asemenea prin majoritatea voturilor a fost susţinută şi înnaintată spre adoptarea Sesiunii Consfătuirii Miniştrilor OSJD propunerea UZ privind elaborarea unor abordări şi programe unificate de perfecţionare profesională în domeniul transporului feroviar international de marfă, ce are o importanţă deosebită în legătură cu intrarea în vigoare a noii redacţii a textului revizuit al SMGS şi Instrucţiunii de Serviciu la SMGS începînd cu 1 iulie 2015.

Raportul Grupului de lucru temporar (GLT) pentru perfectarea documentelor de bază ale OSJD ce ţin de proiectul Convenţiei privind traficul feroviar internaţional, care va uni toate regulamentele, acordurile şi regulile OSJD în vigoare într-un act consolidat, a devenit o temă importantă a dezbaterilor în cadrul Conferinţei. Proiectul Convenţiei a fost luat în seamă şi după adoptarea de către Sesiunea Ministrilor OSJD, planificată la Ulan-Bator în iunie curent, urmează a fi examinat la conferinţa specială interguvernamentală care va fi organizată de Comitetul OSJD în februarie-martie 2016.

După propunerea MAV, a fost ales noul Secretar al Comitetului OSJD în persoana dlui Atilla Kişş, care anterior a activat la Ministerul Transporturilor al Ungariei.

S-a adoptat proiectul agendei pentru următoarea, cea de-a XXXI-ea Conferinţă a Directorilor Generali ai OSJD, care după invitaţia Î.S.«Compania Naţională Kîrgîz Temir Jolu» (KRG) va avea loc în aprilie 2016 la Ciolpan-Ata, Kîrgîstan.

Conform totalurilor şedinţei plenare a fost semnat Protocolul celei de-a XXX-ea Conferinţe a Directorilor Generali (reprezentanţilor responsabili) ai căilor ferate ale OSJD.

 10 April 2015
În conformitate cu Programul de lucru al Comisiei Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) cu privire la politica de transport şi strategii de dezvoltare pentru anul 2015, în perioada 7 – 10 aprilie 2015 la Chişinău s-a desfăşurat reuniunea experţilor la tema „Elaborarea şi realizarea acţiunilor complexe pentru îmbunătăţirea transporturilor şi dezvoltarea coridoarelor feroviare de transport OCCF”.

La şedinţă au participat reprezentanţii împuterniciţi ai statelor – membre ale OCCF din partea ministerelor de transport şi a administraţiilor de căi ferate din: Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Ungaria, Gruzia, Republica Kazahstan, Republica Populară Chineză, Republica Kirghîză, Republica Lituaniană, Federaţia Rusă, România, Ucraina, Republica Estonă, precum şi reprezentanţii ai unor companii asociate şi Comitetului OCCF.

Reuniunea experţilor a fost deschisă şi prezidată de către dl Zurab Cozmava specialistul Comisiei OCCF cu privire la politica de transport şi strategii de dezvoltare.

Reuniunea a examinat mersul realizării planurilor complexe cu privire la îmbunătăţirea transporturilor şi dezvoltarea coridoarelor feroviare de transport ale OCCF pînă în anul 2020, iclusiv cele care trec prin reţeaua CFM nr.12 şi nr.5d.

Republica Moldova a propus, iar România şi Bulgaria, ca statele-participante ale coridorului OCCF nr.12, şi Ucraina s-au înţeles asupra prelungirii coridorului feroviar OCCF nr.12 prin reţeaua de căi ferate a Republicii Moldova de la staţia Ocniţa (CFM) pînă la staţia Vălcineţ (CFM) şi mai departe prin teritoriul Ucrainei pînă la staţia Jmerinka (UZ) în condiţiile păstrării la etapa actuală a capacităţii de trafic existente pe teritoriul Ucrainei.

Introducerea magistralelor feroviare ale Republicii Moldova în reţeaua coridoarelor internaţionale de transport pe pricipalele direcţii ale fluxurilor de mărfuri şi de călători va contribui la atragerea investiţiilor externe pentru dezvoltarea respectivei infrastructuri de cale ferată.

 09 April 2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Î.S.”CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”
COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba de interviu din 3 aprilie 2015 şi concursul pentru ocuparea funcţiei vacante a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”

nr. d/onumele, prenumelepunctaj obţinut la proba de interviupunctaj totalcomentarii
1.Cebotari Vladimir169236a promovat proba de interviu, învingător al concursului
2.Cîrstea Ion110167a promovat proba de interviu


 02 April 2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Î.S.”CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”
COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor
admişi la proba de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante
a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”
(în ordinea depunerii dosarelor de concurs)

1. Cîrstea Ion
2. Cebotari Vladimir
3. Armaş Ivan
4. Dragoman Sergiu

 01 April 2015
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 31 martie 2015, în jurul orei 19.45, în interiorul vagonului-motor al trenului pe ruta Chişinău-Ocniţa. Incidentul al avut loc la ieşirea din staţia Făleşti şi a fost stins cu ajutorul brigăzii de locomotive din Făleşti şi a echipelor de pompieri din Făleşti.

Locomotiva a fost dislocata de restul vagoanelor, astfel încăt să fie evitată răspîndirea incendiului.

Niciun pasager nu a avut de suferit.Ulterior, pasagerii au fost aduşi la staţia Făleşti, de unde au continuat deplasarea către destinaţie.

CFM a informat Ministerul Transporturilor despre acest incident, iar ministrul Trasporturilor Vasile Botnari a cerut derularea a unei anchete şi solicitat un report preliminar în cursul zilei de 1 aprilie a.c…

 01 April 2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL Î.S.”CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”
COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor
admişi pentru participarea la concursul de suplinire a funcţiei vacante
a Directorului General – Administrator al Î.S.”Calea Ferată din Moldova”
(în ordinea depunerii dosarelor de concurs)

1. Dabija Vasile
2. Midone Nicolae
3. Cîrstea Ion
4. Cebotari Vladimir
5. Armaş Ivan
6. Dragoman Sergiu

 27 March 2015
În perioada 25-26 martie 2015, la iniţiativa Comunităţii Căilor Ferate şi Companiilor de Infrastructură din Europa (CER), la Chişinău a avut loc întrevederea de lucru a oficialilor Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) cu Directoratul executiv al CER.

În cadrul discuţiilor cu participarea ministerului de specialitate a fost reiterată importanţa colaborării CFM cu această organizaţie, fiind abordate aspecte precum stadiul actual al relaţiilor, sprijinul posibil din partea CER referitor la înţelegerea corectă şi implementarea prevederilor legislaţiei europene în domeniul feroviar.

Părţile au subliniat faptul că relaţiile bilaterale trebuie să fie impulsionate, convenind asupra necesităţii de utilizare a experienţei acumulate de CER pentru promovarea acţiunilor privind implementarea capitolului de transport din Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova în partea ce ţine de transportul feroviar.


 20 March 2015

În scopul diminuării pierderilor din activitatea de transport de pasageri în trenurile suburbane și în temeiul scrisorii MTID nr. 02/9-6-19 din 10.03.2015, administraţia CFM aduce la cunoştinţa pasagerilor despre ajustarea costurilor călătoriei în traficul suburban (tren suburban) din data de 01.04.2015.

Conducerea CFM Vă aduce la cunoștință, că aplicarea noilor tarife este necesară pentru respectarea în continuare a condiţiilor de securitate a transportului, la preţuri competitive şi accesibile pentru pasagerii care preferă transportul pe cale ferată.

Costul călătoriei în trafic suburban (tren suburban):

Nr. Distanța parcursă/km Costul biletului pentru maturi/MDL Costul biletului pentru copii/MDL
1 1 - 30 6 3
2 31 - 40 8 4
3 41 - 50 10 5
4 51 - 60 12 6
5 61 - 70 14 7
6 71 - 80 16 8
7 81 - 90 18 9
8 91 - 100 20 10
9 101 - 110 22 11
10 111 - 120 24 12
11 121 - 130 26 13
12 131 - 140 28 14
13 141 -150 30 15

 16 March 2015
În perioada 11-12 martie 2015 la Chişinău s-a desfăşurat consfătuirea reprezentanţilor Căii ferate din Belarus, Î.S.“BTLŢ”, Administraţiei de stat a transportului feroviar din Ukraina, Î.S.“UGTTS “Liski”, SRL “LDZ Cargo”, Î.S.“Calea Ferată din Moldova” şi SRL “Union Expediţia” privind circulaţia trenului de containere “ZUBR”.

În cadrul consfătuirii au fost examinate chestiuni actuale, ce ţin de creşterea volumului de transportare a mărfurilor cu trenul de containere “ZUBR”, care circulă pe căile ferate din Estonia, Letuania, Bielarusi, Ucraina şi Moldova, menţinerea în a doua jumătate a anului 2015 a condiţiilor tarifare pentru traficul containerelor de tranzit, valabile în primul semestru al anului curent. S-a aprobat Regulamentul activităţii Coordonatorului pentru administrarea proiectului trenului de containere “ZUBR”, care stabileşte principalele funcţii, drepturi şi obligaţii ale Coordonatorului, ales pe un termen de trei ani, precum şi Tehnologia circulaţiei trenului de containere “ZUBR”, ce stipulează modul de circulaţie a trenului pentru transportarea containerelor universale şi specializate, inclusiv frigorifere, între staţiile feroviare ale căilor ferate participante la proiect.

 05 March 2015

Aviz

Consiliul de Administraţie al Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunţă desfăşurarea concursului de suplinire a funcţiei vacante de Director general – Administrator al CFM în baza Regulamentului “Pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii de stat, al cărei Fondator este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, aprobat de Ordinul Ministrului nr.237 din 30.10.2013, amplasat pe site-ul oficial al ministerului de specialitate la compartimentul legislaţia/ordine http://www.mtid.gov.md/img/ordine/ord_237.pdf. Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse сătre Comisia de concurs în termen de 14 zile lucrătoare din data afişării avizului. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe site-ul oficial al ministerului de specialitate www.mtid.gov.md şi al CFM www.railway.md după cum urmează:

Сondiţiile de desfăşurare a concursului .

 18 February 2015
În perioada 16 – 20 februarie 2015 Uniunea Internaţională a Căilor Ferate (UIC) exercită auditul Î.S.”Calea Ferată din Moldova” privind problemele de decontări internaţionale în domeniul transportului de călători pe cale ferată în trafic internaţional, efectuat în baza tarifului „Est-Vest”. Auditul se efectuează de către reprezentanţii Organului de control asupra aplicării tarifelor şi decontărilor internaţionale din UIC (OCDIV): dna Antoaneta Galabova, Căile Ferate din Bulgaria (BDZ Passengers) şi Werner Jordan. Caile Ferate din Germania (DB).

 05 December 2014
În perioada 2-3 decembrie 2014 în or.Odesa, Ucraina, a avut loc şedinţa Comisiei de frontieră în cadrul căreia au participat reprezentanţii Administraţiei de Stat a transportului feroviar a Ucrainei (UZ), Căilor Ferate Lvov, Odesa, Sud-Vest şi a ÎS „Calea Ferată din Moldova” (CFM).

Delegaţia CFM a fost condusă de dl Nicolae Gura, şef interimar al Serviciului Mişcare, iar delegaţia Ucrainei - de dl Vladimir Petrenco, şef adjunct al Departamentului Mişcare UZ.

În ordinea de zi a şedinţei Comisiei au fost incluse 20 probleme, inclusiv: executarea deciziilor protocolare adoptate la şedinţa anterioară a Comisiei de frontieră (4-5 decembrie 2013, or.Chişinău); prelungirea valabilităţii Acordului provizoriu încheiat între UZ, RZD, FPC şi CFM privind organizarea circulaţiei trenurilor de marfă în regim tranzit pe sectorul Cuciurgan (UZ)-Căuşeni (CFM) şi a trenurilor de călători nr.65/66 Moscova-Chişinău, nr.595/596 Moscova-Chişinău, nr.51/52, Saratov-Varna, nr.642/641 Chişinău-Odesa pe sectorul Cuciurgan (UZ)-Bender 2 (CFM); privind modul de decontare pentru transporturile de mărfuri pentru necesităţile proprii ale administraţiilor feroviare; cu privire la schimbul de informaţii în partea ce se referă la documentele de transport a mărfurilor ce circulă în trafic internaţional; despre punctele de tranzitare (staţiile de frontieră de transmitere) a unor tipuri de mărfuri în regim de import, export şi tranzit prin frontiera de stat; privitor la tarifele aplicate călătoriei cu trenul nr.117/118 Kiev-Cernăuţi; cu privire la perfectarea documentelor de transport a grupurilor de vagoane (containere) cu o singură scrisoare de trăsură; privind perfecţionarea modului de remorcare a vagoanelor din staţiile Mamaliga şi Larga (UZ) la staţia Lipcani (CFM); despre introducerea modificărilor în „Tehnologia de Lucru a ÎS „Calea Ferată din Moldova” şi Asociaţiei teritorial-ramurale de Stat „Calea Ferată Lvov” pe sectorul Ocniţa-Mamaliga”; cu privire la ameliorarea situaţiei, în partea ce se referă la respectarea graficului de circulaţie a trenurilor de călători formate de CFM prin punctul de frontieră Moghiliov-Podoliski; privind respectarea de către Părţi a documentelor normative ce reglementează traficul feroviar în staţiile de frontieră etc.

Şedinţa s-a desfăşurat într-o atmosferă constructivă şi prietenoasă. Asupra tuturor problemelor examinate de către Comisie au fost adoptate soluţii reciproc convenabile, orientate spre asigurarea activităţii continue şi fiabile a staţiilor de frontieră CFM-UZ, tranzitarea liberă a trenurilor de călători şi marfă pe căile ferate a Republicii Moldova şi Ucrainei.

Următoarea şedinţă a Comisiei de frontieră CFM-UZ se va desfăşura în Republica Moldova în luna noiembrie 2015.


 18 November 2014

Director general interimar al Î.S.”Calea Ferată din Moldova” (CFM), dl Serghei Tomşa, şi Directorul pentru Transport al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), dna Sue Barrett, au semnat în data de 14 noiembrie 2014 Acordul de proiect între CFM şi BERD pentru modernizarea căilor ferate moldoveneşti în cadrul Acordului de împumut între Guvernul Republicii Moldova şi BERD în valoare de 52,5 mil.euro sub garanţia statului, semnat în aceeaşi zi, pe un termen de 15 ani cu o periodă de graţie de 3 ani.

Conform acestui Acord de proiect, întru executarea priorităţilor feroviare din Strategia de Transport şi Logistică pe anii 2013 – 2022, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 28 octombrie 2013, şi implementarea obiectivelor din Planul investiţional pentru dezvoltare a CFM pe anii 2014 – 2024, aprobat de Consiliul de Administraţie al CFM, investiţiile BERD în sumă de 52,5 mil.euro vor fi alocate pentru procurarea noilor locomotive diesel magistrale şi modernizarea respectivă a depoului de locomotive ale CFM pentru întreţinerea acestora, precum şi reabilitarea infrastructurii feroviare, in mod prioritar a liniilor de cale ferată.

Primul proiect de modernizare a căilor ferate moldoveneşti cu finanţarea externă a IFI urmează a fi susţinut cu o linie creditară similară în valoare de 52,5 mil.euro de către Banca Europeană de Investiții (BEI).

Concomitent vor fi realizate acţiunile de restructurare a CFM în vederea îmbunătăţirii siguranţei şi eficienţei de funcţionare a acesteia după model European. În acest scop Uniunea Europeană cofinanţează acest proiect împreună cu BERD şi BEI prin alocarea unui suport de grant nerambursabil în sumă de 5 mil.euro.


 17 November 2014
În perioada 3-12 noiembrie 2014 în cadrul Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" (CFM) s-a desfăşurat inspecţia de toamnă a comisiei de control condusă de dl Serghei Tomşa, Director General Interimar, în decursul căreia a fost evaluat gradul de pregătire al tuturor filialelor şi diviziunilor căii ferate pentru activitate în perioada de iarnă 2014-2015.

În timpul inspecţiilor comisiei s-a constatat o evoluţie pozitivă în abordarea neajunsurilor depistate în decursul inspecţiei de primăvară din mai 2014, s-au remarcat exemple de pregătire propice din partea conducătorilor diviziunilor intreprinderii pentru iarna anului curent, precum şi observaţii şi deficienţe ce necesită a fi înlăturate în viitorul apropiat.

În baza rezultatelor activităţilor de inspecţie desfăşurate se elaborează măsuri de înlăturare a deficienţelor identificate şi pînă la 10 decembrie 2014 urmează a fi emis un ordin corespunzător.


 12 November 2014
Conform deciziilor Comisiei Mixte de Frontieră din 24 octombrie 2013 (Chişinău, Republica Moldova), în perioada 5-7 noiembrie 2014, în Romania, Suceviţa, a avut loc şedinţa Comisiei mixte de frontieră a Căilor Ferate Romane şi Republicii Moldova.

La lucrările şedinţei au participat specialiştii ÎS “Calea Ferată din Moldova”, sub conducerea dlui A. Vicol – vicedirector general responsabil de activitatea comercială. Au fost puse în discuţie asemenea probleme ca: volumul mărfurilor de export prin staţiile de frontieră ale Republicii Moldova în decursul a 9 luni ale anului 2014, graficul de circulaţie a trenurilor, staţionarea vagoanelor şi locomotivelor. De asemenea, a fost coordonat graficul de circulaţie a trenurilor la frontieră pentru anul 2014/2015 şi efectuată o analiză a situaţiei finaciare privind deconturile reciproce dintre CFM şi CFR.

Au fost elaborate măsuri în vederea asigurării transferului de mărfuri de import-export şi micşorarea timpului de staţionare a vagoanelor şi întoarcere a locomotivelor.

Un punct important pe agenda de lucru a şedinţei a fost discutarea proiectului Telecomunicaţii CFR „Infrastructura de telecomunicaţii pe zona transfrontalieră Romania-Ucraina-Republica Moldova” din cadrul Programului Operaţional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 pentru modernizarea comunicaţiilor feroviare pe sectorul Galaţi Larga-Giurgiuleşti.

Următoarea şedinţă a fost planificată pentru al IV-lea trimestru al anului 2015 în Republica Moldova.


 07 November 2014
Circulația trenurilor pe linia de cale ferată Reni-Giurgiulești a fost reluată de astăzi, începând cu ora 13.00. Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” (CFM) a restabilit liniile deteriorate în urma incidentului din 4 noiembrie, când 8 vagoane ale unui tren marfar au deraiat la intrare în stația Giurgiulești.

În termen scurt, CFM a reușit să mobilizeze resursele umane și financiare pentru a restabili liniile avariate și a relua mișcarea trenurilor pe segmentul dat. Ca urmare a redeschiderii circulației feroviare pe acest segment, garnitura marfară implicat în incidentul de la Giurgiulești și-a continuat calea spre Galați, punctul de destinație finală.

Lucrările de restabilire a celor 75 m de linie au fost efectuate din sursele proprii ale CFM.


 27 October 2014

Cu privire la totalurile celei de-a 61-a şedinţe a Consiliului de transport feroviar
al statelor-membre ale Comunităţii

În perioada 21-22 octombrie 2014 la Baku, Azerbaidjan, s-a desfăşurat cea de-a 61-a şedinţă a Consiliului de transport feroviar al statelor-membre ale Comunităţii, la care au participat şefii a 18 administraţii de căi ferate din toate ţările CSI, Bulgaria, Georgia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, Iran, precum şi reprezentanţii Confederaţiei Internaţionale a sindicatelor feroviarilor şi constructorilor din domeniul transportului, ai Comitetului executiv CSI, Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate.

Delegaţia Î.S. “Calea Ferată din Moldova” a fost condusă de dl. Serghei Tomşa, director general interimar.Şedinţa a fost prezidată de dl Vladimir Iakunin, preşedinte al Consiliului, preşedintele SAD “Căile Ferate din Rusia”. Dl Zia Mamedov, ministru al Transportului din Republica Azerbaidjan, a deschis lucrările acestei reuniuni, adresînd un cuvînt de salut către participanţi.

În conformitate cu agenda sedinţei Consiliului, s-au făcut bilanţurile activităţii exploataţionale a reţelelor de căi ferate în domeniul traficului de marfă şi de călători pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2014, decontărilor reciproce între administraţiile feroviare, s-au discutat normativele graficului de circulaţie a trenurilor în anii 2015/2016, rezultatele inventarierii vagoanelor de marfă şi a containerelor.

În 9 luni ale anului curent pe căile ferate din spaţiului 1520 mm s-au transportat 1512,4 mln. tone de marfă, ceea ce e cu 2,5 la sută mai puţin decît în perioada analogică a anului 2013. În acelaşi timp s-a constatat o majorare cu 6,3 la sută a distanţei de transportare şi cu 3,7 la sută a parcursului de marfă, o creştere a volumului mărfurilor transportate în containere cu 11,8 la sută faţă de anul 2013 şi cu 13,9 la sută faţă de planurile asumate. S-au transportat 22330,6 mii pasageri ori 59,5 procente faţă de perioada similară a anului 2013. Majoritatea administraţiilor feroviare au înregistrat o diminuare a numărului pasagerilor transportaţi pe rutele internaţionale comparativ cu nivelul anului trecut.

În cadrul celei de-a 61-a şedinţe a Consiliului au fost examinate o serie de modificări în actele normative şi au fost prezentate spre aprobare Regulamentul metodic al gestionării Băncii automatizate de date privind stocul vagoanelor de marfă, Recomandările metodice pentru evaluarea posibilităţii de reparare a vagoanelor de marfă, Metodologia stabilirii taxelor de bază la achitarea plăţii pentru utilizarea vagoanelor de marfă ale parcului unic.

A fost aprobat Planul lucrărilor ştiinţifice de cercetare, de construcţie experimentală şi tehnologice pentru anul 2015, s-a aprobat proiectul Planului de acţiuni în vederea realizării etapei a treia a Strategiei de dezvoltare economică a CSI pînă în anul 2020.

Un aspect nou, adoptat prin decizia Consiliului, este transferarea termenului de punere în aplicare a orarului circulaţiei trenurilor din ultima duminică a lunii mai în a doua duminică a lunii decembrie.Este de remarcat semnarea Acordului suplimentar nr.2 la Acordul provizoriu dintre UZ, RZD, FPK şi CFM privind organizarea circulaţiei marfarelor de tranzit pe sectorul Kuciurgan(UZ)-Căuşeni(CFM) şi a trenurilor de pasageri nr.65/66 Moscova-Chişinău, nr.595/596 Moscova-Chişinău, nr.51/52 Saratov-Varna, nr.642/641 Chişinău-Odesa pe sectorul Kuciurgan(UZ)-Bender-2(CFM) din 10 septembrie 2010.

În cadrul sedinţei Consiliului au avut loc un şir de întrevederi bilaterale ale dlui Serghei Tomşa, Director general interimar al CFM cu conducătorii administraţiilor de căi ferate din Rusia, Bielarusi, Georgia, Azerbaidjan şi Estonia pe problematica actuală a cooperării de producţie.

În plus, la Baku s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifico-practică, la care s-a discutat noua procedură a responsabilităţii financiare pentru circulaţia trenurilor de pasageri în traficul internaţional.

La sfîrşitul celei de-a 61 şedinţe a Consiliului a fost semnat un Protocol, care stabileşte caracterul relaţiilor reciproce dintre administraţiile feroviare în anul curent şi pe o perioadă mai îndelungată.


 08 October 2014


În perioada 23 – 26 septembrie 2014 în România (or. Predeal) a avut loc Consfătuirea de coordonare a volumelor orientative şi a condiţiilor de derulare a transporturilor feroviare de mărfuri de import-export între Federaţia Rusă, Republica Bulgaria, România, Republica Moldova şi Ucraina prin punctele de frontieră dintre Ucraina şi România, Republica Moldova şi România pe anul 2014.

Delegaţia ÎS „Calea Ferată din Moldova” a fost condusă de Vicol Arcadie, Vicedirector general responsabil de activitatea comercială.

În rezultatul consfătuirii s-a făcut bilanţul îndeplinirii transporturilor feroviare de mărfuri de import-export pentru anul 2013 între ţările-participante la consfăturire şi deasemenea au fost coordonate volumele orientative de transport feroviar de mărfuri de import-export pentru anii 2014 şi 2015.

În afară de acestea au fost elaborate evenimentele organizatorice cu privire la îndeplinirea volumelor de transport de mărfuri coordonate şi a măsurilor, care contribuie la creşterea acestora, precum şi metodele şi condiţiile de derulare a transporturilor feroviare de mărfuri, au fost aprobate „Reglementările de bază pentru asigurarea transporturilor feroviare de mărfuri import-export între Republica Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă prin punctele de frontieră dintre Ucraina şi România, Republica Moldovaşi România.”

Următoarea consfăturie anuală de coordonare a volumelor orientative şi a condiţiilor de derulare a transporturilor feroviare de mărfuri de import-export va avea loc în Republica Moldova în mai – iunie 2015.


 02 October 2014


În perioada 22-25 septembrie 2014, delegaţia ÎS „Calea Ferată din Moldova” a participat la cea de-a 10-lea ediţie a Tîrgului Internaţional Expoziţional dedicat industriei feroviare şi tehnologiilor de transport - InnoTrans 2014 de la Berlin.

InnoTrans s-a recomandat de-a lungul decinului ca un forum de dialog internaţional important, iniţiat de Deutsches Verkehrsforum (Forumul de Transport German), VDV (Asociația Germană a Companiilor de Transport), UNIFE (Asociația Europeană a Industriei Căilor Ferate), VDB (Asociația Germană a Industriei Feroviare) şi o expoziţie tehnică fără egal. Organizat o dată la doi ani, InnoTrans reuneşte mii de expozanți și peste 100.000 de vizitatori din întreaga lume, concentrînd sectoare precum: tehnologie feroviară, infrastructură feroviară, servicii de transport public.În ajunul InnoTransului-2014 s-a desfăşurat cea de a 53-a Adunare Generală a Comunităţii Căilor Ferate şi a Companiilor de Infrastructură din Europa (CER), găzduită de această dată de Berlin, în cadrul căreia CFM deţine un statut de asociat, şi unde s-au regăsit subiecte actuale în contextul aprobării noii structure şi componenţe a Comisiei Europene, stabilirii politicilor de prioritare şi strategiei CER pe anii 2014-2019 în procesul corespunzător de implementare a acquis-ul comunitar în domeniul feroviar al Republicii Moldova.

În prima zi a InnoTransului-2014 a avut loc Summit-ul Liderilor Feroviari, organizat de Deutsche Bahn AG (S.A.”Căile Ferate Germane) şi moderat de şefii celor mai dezvoltate căi ferate din lume ca Germania, Marea Britanie, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud, Africa de Sud. Summit-ul a constituit un amplu schimb de opinii cu privire la impactul provocărilor globale din sectorul feroviar, abordîndu-se problematica mondială a intensificării împlementării în domeniul transportului feroviar a celor mai moderne tehnologii şi aplicaţii digitale feroviare prezentate de directorul executiv al companiei Google în Germania, Austria şi Elveţia.Misiunea conducerii CFM a continuat cu participarea la prezentările stand-urilor expoziţionale şi un şir de întîlniri de afaceri, acordîndu-se o importanţă deosebită producătorilor de material rulant feroviar de tracţiune de generaţia nouă, cum ar fi Bombardier (Marea Britanie), Siemens (Germania), Alstom (Franta), General Electric (SUA), Talgo (Spania), Pesa (Polonia), Transmaşholding (Rusia), CZ Loko (Cehia), BC (Bielarusi), Ganz-Motor (Ungaria); precum şi celor în domeniul infrastructurii feroviare, precum compania Vossloh (Germania) şi Plasser & Teuer (Austria), în scopul schimbului de soluţii tehnice cu eventualele posibilităţi de implementare a acestora în Republica Moldova.Gama de evenimente a permis promovarea prezenţei CFM pe piaţa feroviară regională, beneficiind de întrevederi bilaterale cu şefii căilor ferate Europene din Romania, Georgia, Ucraina, Bielorusi, ţările baltice – Estonia, Letonia, Lituania, în cadrul cărora au fost discutate problemele de intensificare a cooperării reciproc avantajoase între administraţiile de căi ferate pentru realizarea traficului feroviar direct internaţional şi a unui schimb de experienţă în implementarea tehnologiilor feroviare moderne.

Toate ştiri