Conform planului de lucru, în perioada 6 - 8 decembrie 2017 în orașul Chișinău, Republica Moldova, s-a desfășurat reuniunea anuală a Comisiei mixte de frontieră a căilor ferate din Republica Moldova și Ucraina.

 

Delegația Întreprinderii de Stat "Calea ferată din Moldova" (CFM) a fost condusă de dl Grigore Condurache, Vicedirector general responsabil de activitatea comercială.

 

Delegația Societății Publice pe Acțiuni Calea Ferată din Ucraina (UZ) a fost condusă de dl Anatolie Mumrenco, Director interimar al Departamentului Comercial.

 

În cadrul agendei reuniunii au fost dezbătute următoarele probleme:

1.        Implementarea deciziilor Comisiei de frontieră precedente a reprezentanților Î.S. "Calea ferată din Moldova" (CFM) și a Societății Publica pe Acțiuni "Calea ferată din Ucraina" (UZ), filialele regionale ale UZ din Lvov, Odesa, de Sud-Vest.

2.        Modul de plată pentru transportul de mărfuri pentru administrațiile feroviare.

3.        Schimbul de informații privind volumul documentelor de expediere pentru mărfurile care urmează în traficul internațional.

4.        Transportul de tranzit al mărfurilor perisabile în condiții speciale.

5.        Procedura de organizare a transferului de trenuri la punctele de trecere a frontierei CFM-UZ.

6.        Înregistrarea transporturilor organizate pe grupe de vagoane (containere) cu o singurăscrisoare de trăsură.

7.        Circulația trenului diesel modernizat 642/641 Chișinău-Odesa.

8.        Examinarea Anexei 1 la Contractul de deservire şi efectuare a decontărilor pentru lucrul locomotivelor i a brigăzilor de locomotive pe trecerile de frontieră ale căilor ferate din Moldova, Odesa, de Sud-Vest și Lvov din 10 decembrie 2004.

9.        Diverse.

 

Părțile au examinat toate aspectele legate de îmbunătățirea și creșterea volumelor transportului de mărfuri şi călători pe cale ferată conform agendei reuniunii.

 

În secțiunea "Diverse" au fost examinate probleme legate de: transferul datelor în regim operativ privind trecerea vagoanelor proprietate a UZ de pe teritoriul CFM către "țările terțe", informarea reciprocă CFM, UZ despre principiile determinării transportatorilor cărora sunt predate/primite vagoanele, organizarea transportului de containere din porturile regiunii Odesa în Republica Moldova, reducerea timpului de ontrol la trecerile de frontieră ale Moldovei/Ucrainei, a motrisei și a trenurilor auxiliare, necesitatea operării unor modificări în acordurile international bilaterale prin care se reglementează modul de trecere a frontierei, și altele.

 

În cadrul reuniunii au fost semnate Anexa nr.1 la Protocol "Borderoul de deservire a trenurilor de călători şi marfă de către locomotivele și brigăzile de locomotive ale UZ și CFM în zonele adiacente ale administrațiilor" și Anexa nr. 2 "Metodologia efectuării deconturilor pentru lucrul locomotivelor și brigăzilor de locomotive între UZ și CFM" la Contractul de deservire şi efectuare a deconturilor pentru lucrul locomotivelor și a brigăzilor de locomotive de-a lungul trecerilor de frontieră ale căilor ferate din Moldova, Odesa, Sud-Vest și Lvov din 10 decembrie 2004, Odesa.

 

 

Reuniunea , care s-a desfășurat într-o atmosferă constructivă și prietenoasă, a avut ca rezultat semnarea Protocolului Comisiei mixte de frontieră, ce intră în vigoare din 8 decembrie 2017.

Următoarea reuniune a Comisiei mixte de frontieră se va desfășura în Ucraina în perioada octombrie-noiembrie 2018, conform invitaţiei UZ.