În conformitate cu Planul de lucrual Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate OSJD pentru anul 2017, în perioada 12–14 septembrie curent la Chişinău (Republica Moldova) s-a desfăşurat reuniunea experţilor Comisiei a V-aa OSJD pentru infrastructură şi material rulant cu sub-tema 2.2. "Examinarea unui complex de problem referitoare la teresamentele căii şi lucrări de artă".

 

La întâlnire au participat reprezentanţi ai celor 11 ţări-membre OSJD participante la acestă sub-temă:  Bielarusi, Bulgaria, Cehia, Kazahstan, Lituania, Moldova, Rusia, Slovacia, Polonia, Ucraina, Ungaria, precum şi reprezentantul Comitetului OSJD – Preşedintele Comisiei a V-a, dl Radovan Vopaletsky, care a prezidat şedinţa.

 

 

Participanţii la reuniune au fost salutaţi de către dl Serghei Tomşa, vicedirector general responsabil de Infrastructură şi Tracţiune al Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" (CFM). Din partea CFM în procesul de lucru al şedinţei au participat şefi şi ingineri ai Serviciilor Întreţinere Linii, Lucrări de Artă şi Edificii şi Relaţii Internaţionale şi Protocol.

 

În cadrul reuniunii au fost examinate 10 probleme de pe ordinea de zi. A fost realizată o analiză a tuturor fişelor tehnice OSJD cu privire la terasamentele căii şi lucrările de artă, a fost elaborate proiectul unei noi fişe "Recomandări pentru monitorizarea structurilor artificiale". Deasemenea au fost prezentate material şi informaţii cu privire la acestă sub-temă şi au fost înaintate propuneri pentru reuniunea anuală a celei de-a V-a Comisii pentru aprobarea programului de lucru pentru anul 2018 în domeniul terasamentului căii şi lucrărilor de artă. Problematica abordată privind cerinţele de reglementare şi aplicarea materialelor vechi este de osebit de relevantă pentru condiţiile Republicii Moldova datorită de precierii înalte a mijloacelor fixe îngospodăria de linii, inclusiv a lucrărilor de artă.

 

S-a propus ca următoarea reuniune a experţilor privind sub-tema 2.2 "Examinarea unui complex de problem referitoare la teresamentele căii şi lucrări de artă" să se desfăşoare în perioada 26 - 28 iunie 2018,în Republica Bulgaria.