Directorul Executiv al Comunității Europene a Căilor Ferate, în vizită la CFM și MTID

Reprezentanții Î.S. Calea Ferată din Moldova au primit recent vizita Directorului executiv al Comunității Căilor Ferate Europene (CER), dl Libor Lochman. În cadrul întrevederilor, la care au participat mai mulți oficiali, printre care Viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor din Republica Moldova, dl Anatol Usatîi, consilierul pe transport feroviar din partea Uniunii Europene, dl Bernard Chantemesse, Vicedirectorul General al CFM, dl Serghei Tomșa ș.a., au fost discutate aspecte legate de elaborarea noului Cod Feroviar al Republicii Moldova, ajustarea legislației feroviare și modalitățile de avansare a transportului feroviar.

Oficialii au făcut schimb de opinii cu privire la viitoarele reforme din domeniul transporturilor din Republica Moldova, având în vedere respectarea angajamentului asumat odată cu semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Reuniunea de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost concentrată, totodată, pe aspectele legate de responsabilitatea statului și guvernului în ceea ce privește finanțarea acordată pentru dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice.