C O M U N I C A T      I N F O R M A T I V


Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE” de comercializare 5 loturi a câte 300 osii de tipul PÓ1 de la roțile căruciorului vagonului marfar, conform „Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducereaprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009. Preţul iniţial de expunere (fără TVA) al unui lot constituit din  300 osii de tipul PÓ1 de la roțile căruciorului vagonului marfar constituie 746400 lei. Locul amplasării: Or. Basarabeasca str. Rachetnaia 1A. Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de   22 martie 2019, ora 17:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare” şi „cu reducere”. Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10 % din valoarea iniţială a bunurilor solicitate spre cumpărare. Pentru participare la licitaţie, persoanele fizice și juridice achită taxa de participare în mărime de 1000 lei, la contul de decontare indicat mai jos.

Rechizite bancare:

            1. BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău, IBAN: MD73AG000000022512004872, SWIFT: AGRNMD2X885

            2. BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil. nr.1 Chişinău, IBAN:MD19AG000000022512004874

SWIFT: AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chişinău Moldova

             3. BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil. nr.1 Chişinău, IBAN:MD78AG000000022512005655

SWIFT: AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chişinău Moldova

În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea și numărul loturilor solicitate  pentru cumpărare.

Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-28-05/061000244, cât şi pe site-ul  oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”  www.railway.md      /cfm@railway.md

Licitaţia se va desfăşura la  25.03.2019, ora 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.